Przestrzeń geopolityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzeń geopolityczna - strona 1 Przestrzeń geopolityczna - strona 2 Przestrzeń geopolityczna - strona 3

Fragment notatki:


Państwo, terytorium państwa, granica państwa, naród, stolica państwa Państwo - terytorialna i suwerenna organizacja przymusu działająca w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Cechami państwa są terytorium, ludność i suwerenna władza. W sensie polityczno-prawnym, państwo w hierarchii różnych organizacji społecznych jest organizacją najwyższą na danym terytorium i nie podlega żadnej innej organizacji z zewnątrz (sytuacja ta może ulec zmianie jeśli państwo dobrowolnie lub pod przymusem wejdzie w skład unii). Państwo poprzez swe organy prowadzi działalność władczą polegającą na stanowieniu norm (władza ustawodawcza), wydawaniu decyzji (władza wykonawcza), oraz orzekaniu wyroków (władza sądownicza) Funkcje państwa: wewnętrzne: działalność administracyjna, gospodarcza, kulturalna, wychowawcza
zewnętrzne: organizowanie stosunkó z innymi państwami, obrona państwa przed agresją z zewnątrz (wykorzystanie dyplomacji i wojska)
*suwerenność w aspekcie zewnętrznym (stosunki danego państwa z innymi państwami) i wewnętrznym (państwo kształtuje wszystkie stosunki społeczne wewnątrz państwa).
Modele aparatu państwa: centralistyczny - naczelne organy zastrzegają sobie maksymalną liczbę spraw zależnych od ich decyzji
zdecentralizowany - administracyjny (władza centralna może ingerować w działanie organu) i samorządowy (pewne sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji organu terenowego)
*organizacja państwa spełnia określoną rolę w zakresie służenia dobru ogólnemu obywateli, należy do niej obrona przed wrogiem zewnętrznym, działalność gospodarcza, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, promowanie rozwoju i dobrobytu społeczeństwa. („Państwo spełnia doniosłą misję historyczną integrowania społeczeństwa i ochrony nieprzerywalności jego bytu”)
Terytorium państwa - obejmują ląd ze wszystkimi wodami wewnętrznymi (wodami śródlądowymi: rzeki, jeziora), przestrzeń pod powierzchnią ziemi, przylegający pas wód morskich (morze przybrzeżne obejmujące morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne), obszar powietrzny nad lądem oraz morzem przybrzeżnym. Za terytorium państwa uznaje się także w aspekcie prawnym pokłady statków morskich i samolotów pod banderą danego państwa.Terytorium państwa jest podległe suwerennej władzy. Zasięg terytorium państwa wyznaczają granice.
Podział państw ze względu na wielkość terytorium państwa: wielkie, o powierzchni powyżej 2,5 mln km2 (Rosja - 17,1 mln km2, Kanada - 9,9, Chiny - 9,5, USA - 9,3, Brazylia - 8,5, Australia - 7,7, Indie - 3,3, Argentyna - 2,7, Sudan - 2,5)
duże, o powierzchni powyżej 350 tys km2 (np. Francja, Meksyk)


(…)

… utrudnia kontakty między ludźmi żyjącymu w różnych częściach (np. Rosja, USA, Malezja, Indonezja)
*Prawo Międzynarodowe, Karta Narodów Zjednoczonych uznają zasadę nienaruszalności terytorium państwa i jego integralności.
Naród - historycznie wytworzona, trwała wspólnota ludzi, ukształtowaną na gruncie wspólnych losów dziejowych, kultury języka, terytorium i życia ekonomicznego, przejawiających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz