Wykład - Klasyfikacja i funkcje granic

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Klasyfikacja i funkcje granic - strona 1 Wykład - Klasyfikacja i funkcje granic - strona 2 Wykład - Klasyfikacja i funkcje granic - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja i funkcje granic. Stolice państw. Podział polityczny mórz o oceanów oraz nieba. S. Otok - Geografia polityczna
Granica państwa - powierzchnia prostopadła do powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od innych lub od obszarów niemających niczyjej suwerenności. Podstawa granic - zazwyczaj omowa międzynarodowa
Delimitacja - wyznaczenie granic na mapie
Demarkacja - zaznaczenie granic w terenie (stawianie słupów granicznych)
Pas drogi granicznej-15 - 100 m. szerokości
Strefa nadgraniczna 2-6 km
Granica morska - granica zewnętrznego morza terytorialnego
Początkowo granicznie była granicą w stricte znaczeniu tego słowa, były to tzw. kresy, czyli zazwyczaj puste rozległe obszary np. bagna (np. Rzeczpospolita Obojga Narodów). W czasach imperium rzymskiego granice państwa sięgały tam, gdzie przebiegała linia obrony imperium. To rozwój komunikacji i zwiększenie mobilność zmusiły władze do wyznaczania ścisłych granic.
Granice polityczne
naturalne
umowne narodowe
geometryczne - wzdłuż południków i równoleżników
spór graniczny - obie strony mają jakieś roszczenia
spór terytorialny - jedna ze stron kwestionuje przebieg granicy
teoria shatter belt - S. Cohen Dlaczego niektóre tereny są niestabilne w kwestii granic?
brak granic naturalnych
spory ideologiczne
rozbieżności między granicami etnicznymi, a politycznymi
VIII 1975 -Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - Helsinki - 33 państwa europ. + Kanada + USA
Morficzny podział stolic
stolica stała - funkcję wiodącą administracyjnie, kult, gosp etc stanowią od kilku wieków - Ateny, Rzym, Londyn
stolica ustanowiona - ustalona za porozumieniem. Przykładowo Canberra, która została stolicą w wyniku sporu pomiędzy poszczególnymi stanami Australii.
Stolica podzielona - Holandia Haga/Amsterdam; Boliwia Lipaz/Sucre
Podział obszarów morskich pod względem statusu prawno - międzynarodowego:
wody terytorialne
morza otwarte
Wg. Symonidesa obszary morskie dzielimy na:
wchodzące w skład terytorium państwowego: morskie wody wewnętrzne - wody miedzy lądem, a wewnętrzną granica morza teryt. M.in. Zatoki, których brzeg dzieli mniej niż 24 mile morskie.
morza terytorialne - 12 mil od brzegu
Wody archipelagowi - funkcjonuje tam prawo do swobodnego przepływu, przez co rozumie się przepływ, który nie zagraża pokojowi lub bezpieczeństwu państwa nadbrzeżnego. Łodzie podwodne mogą przepływać tylko wynurzone.


(…)

… - wcześniejsze niż zagospodarowanie terenu
Granice subsekwentne - późniejsze od zagospodarowania terenu
P. Bartosiewicz - Geografia polit i geopolityka
Przy wyznaczaniu granic powinno brać się pod uwagę czynniki nie tylko naturalne, ale także ekonomiczne, etniczne, kulturowe, militarne, polityczne, religijne…Jeśli ustalenie granic odbywa się tylko na podstawie czynników polityczno - militarnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz