Terytorium państwa - geografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terytorium państwa - geografia - strona 1 Terytorium państwa - geografia - strona 2 Terytorium państwa - geografia - strona 3

Fragment notatki:


Otok temat 5
Terytorium państwa
- podstawowy warunek istnienia państwa
-obszar podległy suwerennej władzy
- ląd, wody śródlądowe (jeziora i rzeki), morze przybrzeżne (morskie wody wewn. i morze terytorialne), przestrzeń powietrzna nad lądem i morzem przybrzeżnym oraz podziemie położone pod nimi-
-prawo międzynarodowe, Karta Narodów Zjednoczonych- uznają zasadę nienaruszalności terytorium państwa i jego integralności
- zasięg państwa = granice
- władza państwa = zwierzchnictwo terytorialne suwerenne i wyłączne
- państwo musi mieć terytorium- ale nie ma tego w przepisach
- większa uwaga zwracana na wielkości kształt terytorium - rozwój terytorialny państwa (podbój, zjednoczenie itp., przyrost naturalny terytorium)
- WNP 14 * wieka od Monako
-czasem taniej jest importować surowce niż je wydobywać =wielkość nie świadczy o samych korzyściach - lokalizacja, fizjografia i kształt państwa - mogą mieć korzystne strony i niekorzystne
- oceniając państwo pod względem wielkości należy wziąć pod uwagę też jego efektywność te rytorium narodowego i jaką część jest ekumena (bariery w Australii, Rosji)
-ograniczone maximum rozrastania państwa = destabilizacja (Azteccy, Rzym, Grecja) - Ze względu na wielkość państw świat można podzielić na grupy państw: Wielkie pow. ↑ 2,5 mln km2 (Rosja, Kanada)
Duże pow. 350 tys. km2- 2,5 mln km2 (Francja, Meksyk)
Średnie - pow. 150 tys. km2 -350 tys. km2
Małe - 30 tys. km2- 150 tys. km2
Bardzo mał e - pow. ↓ 30 tys. km2
- mikropaństwa (Lichtenstein, Monako)
- minipaństwa (Gambia, Cypr, Brunei)- maja prawa podpisywać umowy międzynarodowe, są pełnoprawnymi członkami ONZ
- kiedyś tez miasta - państwa , teraz tylko Singapur suwerenne
- Enklawa - terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa. Jeżeli stanowi ono część jakiegoś państwa to jest ono jego eksklawą. Na przykład San Marino stanowi enklawę w terytorium Włoch, zaś wieś Campione stanowi enklawę w terytorium Szwajcarii i eksklawę Włoch.
- Eksklawa - część terytorium państwa lub innej jednostki administracyjnej, położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, otoczona terytorium innego państwa/jedn. administracyjnej. Przykładem eksklawy jest wieś Campione należąca do Włoch, otoczona terytorium Szwajcarii, Nachiczewan , Alaska czy Obwód Kaliningradzki

(…)

… ziemnego i ropy naftowej
Polska 1977- ustawa regulująca- delimitacja zewn., granicy na podstawie umowy międzynarodowej, linia środkowa- linia łącząca punkty znajdujące się w równej odległości od linii podstawowych ograniczających morze terytorialne
-morze otwarte (pełne)- obejmuje wody morskie znajdujące się poza granicami morza terytorialnego zasada korzystania swobodnego z bogactw oraz wolności żeglugi…
… przez inne państwa lub wody międzynarodowe, rozczłonkowane, wieloczłonowa struktura terytorialna, utrudniona komunikacja, kontakt, jedność, mogą być niesprawne rządy, separatyzm
Podział polityczny mórz i oceanów:
Wody morskie ze względu na status polityczno-prawny:
Terytorialne (morskie terytorium państwowe)
Morza otwarte
Bierzanek, Symonides 1985:
Wchodzące w skład terytorium państwowego
Podlegające w ograniczonym…
…, 86 państw
1.O morzu teryt. i strefie przyległej 2.O morzu otwartym 3.O rybołówstwie i ochronie zasobów morza otwartego 4.O szelfie kontynentalnym
-1960 r. II Konferencja Genewska Prawa Morza
- wiele państw przekraczało 12 mil, bo nie było to skodyfikowane => „pełzanie jurysdykcji państwowej po morzy otwartym (Symonides, Bierzanek)
- II konferencja prawa morze (1973-1982)- 157 państw, 30.04.1983 r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz