Geografia polityczna i gospodarcza

note /search

Geografia polityczna i gospodarcza - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 4466

dr Stanisława Klima. Notatka składa się z 18 stron. Geografia jako nauka: Początek - II w.p.n.e Twórca: Eratostenes z Cereny Geo - ziemia, grapho - opis Dowody Arystotelesa na kulistość Ziemi: obserwacja widnokręgu, obserwacja statku na horyzoncie, obserwacja zaćmienia księżyca W VI w.p.n.e P...

Europa po roku 1830

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

EUROPA PO ROKU 1830 Europa Zachodnia Rewolucja lipcowa we Francji = wstrząs ustrojowy dla całe Europy, ale nie odnowiła sporów o wschodnią granicę Rewolucja belgijska 25.08.1830 (skutki) secesje południowych prowincji Niderlandów traktowano jako zapowiedz włączenia ich do Francji. Zerwanie związk...

Anatomia polityki międzynarodowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

„Anatomia polityki międzynarodowej” EWOLUCJA PAŃSTWA -współczesne stosunki międzynarodowe: 2 warstwy- konstytutywna i normatywna (tak samo jak państwo ) -istota normatywna- Państwo istnieje, gdy określona ludność zamieszkuje określony obszar poddany własnej suwerennej władzy; ludność, obszar, w...

Czas pokoju, dekady spokoju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

DEKADY SPOKOJU 1878 - 1914 po wielkim kryzysie wschodnim = zakończony kongresem berlińskim - do 1908 względna stabilizacja spory terytorialne nie zanikły → rozwijają się w utajnieniu antagonizmy francusko - niemiecki → wokół Alzacji...

Ekonomiczno - społeczne podziały świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Zbigniew Dobosiewicz: Ekonomiczno - społeczne podziały świata Krytyczne ujęcie klasyfikacji państw. Współczesny świat liczy około 196 państw. Jednym z kluczowych problemów metodologii stosunków międzynarodowych jest podział tych państw na grupy zgodnie z przyjętymi kryteriami. Zmieniającą się rz...

Ekonomiczno- społeczne podziały świata (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Dobosiewicz Ekonomiczno- społeczne podziały świata - około 170 niepodległych państw - największe znaczenie maja podziały o kryteriach ekonomicznych , ale nakładać się na nie mogą też społeczno- polityczne Narastanie dystansu rozwojowego -Zróżnicowanie stopnia rozwoju

Ekonomiczno- społeczne podziały świata (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Liczba państw suwerennych Panstwo-(pod względem geograficznym)-w jego skład wchodzi określone granicami terytorium i ludność, która je zamieszkuje oraz organizacja i włądza polityczna na danym obszarze; państwo stanowi samodzielną jednostke polityczną ale jest również regionem ekonomicznym Liczb...

Ekonomiczno- społeczne podziały świata (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

Mocarstwowość w polityce zagranicznej państw Kryteria wyróżniania mocarstw - mocarstwa - mogą w ostatniej instancji decydować o wojnie i pokoju na skale światową, posiadają faktyczna i potencjalną zdolność do wykorzystania wszelkich aktywów i pasywów dla osiągnięcia celów i zaspokojenia potrzeb ...

Ekonomiczno- społeczne podziały świata (4)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Państwa mniejsze a demokracja w stosunkach międzynarodowych - regulowanie i przezwyciężanie napięć i konfliktów między mocarstwami i państwami mniejszymi i średnimi są podobne - poł. lat 60 - badania nad problematyką państw mniejszych- ośrodki badań- państwa skandynawskie, Austria, Szwajcaria Pro...

Ekonomiczno-społeczne podziały świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Z różnych podziałów świata jakie można przeprowadzić największe znaczenie mają podziały oparte na kryteriach ekonomicznych, na które mogą się nakładać także kryteria społeczno-polityczne. Omawiane w artykule podziały są efektem zachodzących od ponad stu lat procesów narastania dystansu rozwojoweg...