Geografia polityczna i gospodarcza - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2338
Wyświetleń: 4242
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia polityczna i gospodarcza - notatki - strona 1 Geografia polityczna i gospodarcza - notatki - strona 2 Geografia polityczna i gospodarcza - notatki - strona 3

Fragment notatki:

dr Stanisława Klima. Notatka składa się z 18 stron.
Geografia jako nauka: Początek - II w.p.n.e
Twórca: Eratostenes z Cereny
Geo - ziemia, grapho - opis
Dowody Arystotelesa na kulistość Ziemi: obserwacja widnokręgu, obserwacja statku na horyzoncie, obserwacja zaćmienia księżyca
W VI w.p.n.e PITAGORAS wysunął hipotezę, że ziemia jest kulą, bo kula to figura doskonała. Dopiero w IVw.p.n.e ARYSTOTELES przedstawił naukowe dowody na kulistość ziemi. Teza ta z czasem znalazła potwierdzenie. W IIIw.p.n.e ERATOSTENES dokonał pierwszych pomiarów ziemi przy założeniu jej kulistości. Eratostenes popełnił dwa błędy - czasowe i zła odległość między studniami. Pomylił się o 17km względem współczesnych urządzeń. Pogląd ten utrzymywał się do XVIIw. Do Isaaka Newtona, który stwierdził, że Ziemia nie jest kulą, ale jest spłaszczona na biegunach.
MONIŚCI - grupa mówiąca o geografii jako całości
Poglądy monistów:Nie wolno rozdzielać składników Wszechświata od zjawisk, jakie nimi rządzą. DUALIŚCI - grupa mówiąca o różnorodności nauk
Dualizm- zakłada, że istnieją zarówno substancje duchowe jak i cielesne.
GEOGRAFIA - dział nauki badający zróżnicowanie powłoki ziemskiej pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz przestrzenne związki między powłoką ziemską, a działalnością człowieka. Rola środowiska przyrodnicze go przyrodniczego rozwoju cywilizacyjnym. Środowisko przyrodnicze - zespół warunków i zjawisk uzależnionych na danym obszarze (ukształtowanie, gleby, klimat)
Środowisko geograficzne - zespół warunków środowiska przyrodniczego oraz efekty działalności cywilizacyjnej człowieka.
Kierunki metodologiczne określające współzależność człowieka i przyrody: Determinizm - twórcą jest Monteskiusz, przyroda determinuje rozwój cywilizacyjny człowieka. Głównym determinantem jest klimat.
Nihilizm - twórca jest Nietsche, zanegował wpływ warunków środowiskowych na rozwój cywilizacyjny człowieka.
Posybilizm - zakładał współistnienie człowieka i przyrody.
-Posybilizm aktywny - twórczą siłą jest człowiek, który potrafi wykorzystywać zasoby ludzkiej dla swojej potrzeby. Teoria ekonomii wprowadza terminy dóbr wolnych - ziemia rolna, woda, powietrze. Nie mają wartości, ich cena może być brana pod uwagę w cenie finalnej.
Ekorozwój - dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy nienaruszający w sposób trwały warunków środowiska przyrodniczego.
Cele ekorozwoju :
cel przyrodniczy
cel środowiskowy
cel ekonomiczny
Elementy geografii politycznej

(…)

… uprawy:
- żyzne gleby(czarnoziemy, czarne ziemie, mady, gleby brunatne)zasobne w próchnicę
- staranna uprawa
- obfite nawożenie
- dostateczna ilość wilgoci, nie znosi zbyt dużych lub zbyt małych opadów, na suchych obszarach konieczne nawadnianie
- okres wegetacji: długi dla odmiany czinej (180dni), krótki dla jarej (130 dni)
Światowe zbiory: 600 mln ton
Producenci: Chiny - rzeka Jangcy, Indie…
… są najbogatszymi rudami żelaza - zawartość metalu waha się od 42% do 72%, limonity i sydenyty mają zawartość żelaza w granicach 27% - 42%. Producentami są: Brazylia (największe zagłębie to Itabira), Wenezuela (wyżyna Gujańska), USA (Messabi koło jeziora górnego, południowe Appalachy), Kanada (płw. Labrador, Kolumbia Brytyjska, Ziemia Baffina), Australia (płw. Kimberley, płaskowyż Hamerley), Chiny (Mongolia…
… Europy: Europa zachodnia (Anglia, Beneluks, Niemcy)
Centrum Wybrzeża Wschodniego USA i Południowo-wschodnia Kanada
Centrum: rejon zatoki Gwinejskiej: Nigeria, Ghana, Kamerun, Kongo, Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej
Do największej koncentracji ludności należą tzw. Państwa - miasta:
Monako, Singapur, Bangladesz, Korea, Japonia, Watykan, kraje Beneluksu
Bardzo małe zaludnienie (poniżej 10 osob/km2…
… - bagienna bylina uprawiana w krajach tropikalnych Afryki (Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana), Azji (Filipiny), na wyspach Polinezji. Do spożycia nadają się jej gotowane lub pieczone bulwy. Potrzebuje dużo wilgoci.
Jam - roślina uprawiana w klimacie zwrotnikowym wilgotnym, w Afryce (kraje nad zatoką Gwinejską), na nizinie Amazonki i południowo-wschodniej Azji. Do spożycia nadają się jej gotowane…
…) pozyskiwane jest ziarno zawierające ok. 1,5% kofeiny. Wymaga dużo ciepła i wilgoci, nie toleruje dużego nasłonecznienia (plantacje cieniuje się palmą oleistą); żyzne głębokie gleby. Producenci: Ameryka Łacińska ( Brazylia - największy konsument, Kolumbia - największy eksporter, Gwatemala, Kostaryka), Ghana, Gabon, Zatoka Gwinejska; importerzy: USA, kraje skandynawskie, Francja, Włochy, Węgry.
Kakao…
…. Wykorzystywany jest w przemyśle hutniczym, karbochemicznym (produkcja plastiku) i nono technicznym.
Występowanie:
-półkula północna: 97%
-półkula południowa: 3%
Światowa produkcja: 3 mld ton
Producenci:
- Chiny (1/3 światowego wydobycie - ponad 20 zagłębi): zagłębie Detong w prowincji Shansi, zagłębie Zibo w prowincji Hajlongjang, zagłębie Szenjang w prowincji Fusun i Funsi
- Indie (800 mln ton): zagłębie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz