Czarne Ziemie

Zawartość próchnicy w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2037

z piasków 1.1 - 2.0 1.6 Gleby zabagniane Opadowo- glejowe wytworzone z pyłów 1.2 - 2.1 2.8 Czarne ziemie...

Gleboznawstwo - wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

, gdzie w warunkach beztlenowych zachodzą procesy glejowe. Rzędy: III A Gleby glejobielicoziemne III B Czarne ziemie...

Gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Juliusz Wójcik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540

. Pl. W strefie, gdzie dominują gleby brunatno ziemne i bielicoziemne Czarne ziemie Gleba bielicowa...

Typy krążenia wody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

powierzchnia - rośnie w górę, narasta w górę profil. Czarne ziemie 1% w Polsce, duże znaczenie dla produkcji...

Klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

- łąkowe), najlepsze mady próchniczne, czarne ziemie, najlepsze gleby brunatne ( z lessów i utworów...

Klasy bonitacjne i klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1596

,niektóre czarne ziemie, rędziny i gleby brunatne wytworzone z lessów gleby takich rodzajów jak klasa...

Próchnica gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

% Gleby brunatne 1,5-2,5% Czarnoziemy 2,6-4,0% Czarne ziemie 1,8-5,6% Rędziny 2,0-6,0% Mady rzeczne 1,1...

Profil glebowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526

) stopniowe 5-10cm (czarnoziemy, czarne ziemie) niewyraźne (rędziny) klinowe STAN UWILGOTNIENIA suchy- rozpyla...