Zawartość próchnicy w glebie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawartość próchnicy w glebie - strona 1 Zawartość próchnicy w glebie - strona 2 Zawartość próchnicy w glebie - strona 3

Fragment notatki:


Zawartość próchnicy w glebie  Zawartość próchnicy w glebach waha się w szerokich granicach.  Na zawartość próchnicy mają wpływ następujące czynniki (Kowaliński 1993):    jakość i ilość związków organicznych, które dostają się do gleb w danej strefie  bioekologicznej,    tempo humifikacji związków organicznych, o którym decyduje aktywność biologiczna  gleb uwarunkowana działalnością mikroorganizmów,    tempo mineralizacji próchnicy zawartej w glebach,    właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleby,    ilość i jakość zawartych w glebie związków mineralnych.  Zawartość próchnicy w poziomach akumulacyjnych ważniejszych gleb Polski  (Turski 1996)  Rząd  Typ, rodzaj, gatunek  Zawartość  próchnicy  %  Gleby wapniowcowe  Rędziny kredowe  3.4 *    2.1 - 6.3 **  Rędziny jurajskie  4.4    1.5 - 7.0  Gleby czarnoziemne  Czarnoziemy  2.8    1.8 - 4.0  Gleby  brunatnoziemne  Brunatne wytworzone z piasków  1.5    0.9 - 2.2  Brunatne wytworzone z gliny lekkiej i średniej  1.8    1.1 - 3.0  Brunatne wytworzone z gliny ciężkiej  2.5    1.6 - 3.7  Brunatne wytworzone z utworów pyłowych  1.7    1.3 - 1.9  Brunatne wytworzone z lessów i utworów  lessowatych  1.9    1.4 - 2.6  Gleby  brunatnoziemne  Płowe wytworzone z utworów pyłowych  1.9    1.4 - 2.4  Płowe wytworzone z lessów i utworów  1.8  lessowatych    1.0 - 2.5  Płowe wytworzone z gliny lekkiej  1.6    1.0 - 2.6  Gleby bielicoziemne  Bielicowe wytworzone z piasków  1.5    1.1 - 2.0  Gleby zabagniane  Opadowo- glejowe wytworzone z pyłów  1.6    1.2 - 2.1  Czarne ziemie  Czarne ziemie wytworzone z piasków  2.8    1.2 - 4.1  Czarne ziemie wytworzone z glin lekkich i  średnich  2.6    1.2 - 5.7  Czarne ziemie wytworzone z glin ciężkich i iłów  4.9    2.5 - 5.6  Gleby aluwialne  Mady rzeczne i deluwialne wytworzone z  piasków  2.9    1.5 - 5.2  Mady rzeczne i deluwialne wytworzone z pyłów  3.5    1.7 - 5.8  Mady rzeczne wytworzone z iłów  4.2    2.4 - 6.8  * - wartości średnie  ** - zakres wartości  Zawartość substancji organicznej w wierzchnich poziomach gleb mineralnych z kilku  obszarów USA  (Buckman i Brady 1971)  Gleby  Substancja organiczna %  wahania  średnio  Gleby Zachodniej Virginii (240 próbek)  0,74 - 15,1  2,88  Gleby Pensylwanii (15 próbek)  1,70 - 9,9  3,60  Gleby Kansas (117 próbek)  0,14 - 3,62  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz