Substancje próchnicze gleby

note /search

Fosfor organiczny

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1701

Fosfor organiczny  Fosfor wchodzi w skład związków budujących komórki i bierze udział w  procesie  oddychania organizmów żywych. Wpływa on przede wszystkim na części  generatywne roślin jak również na rozwój systemu korzeniowego.  Fosfor w glebie może występować w związkach organicznych jak i  mi...

Oznaczenie zawartości próchnicy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1778

Oznaczenie zawartości próchnicy  Zawartość próchnicy w glebie określa się na podstawie ilościowego  oznaczenia węgla,  gdyż stanowi on główny składnik związków organicznych. Istotne też jest  oznaczenie azotu oraz określenie stosunku C:N.  Oznaczanie C organicznego   Wszystkie metody oznaczania C...

Połączenia substancji próchnicznych z mineralną częścią gleby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Połączenia substancji próchnicznych z mineralną częścią  gleby  Gleba zwiera tylko niewielką część substancji organicznych występujących w  stanie  wolnym. Związki próchniczne są przeważnie związane z mineralną częścią masy  glebowej w postaci połączeń organiczno-mineralnych, wśród których wyróżn...

Powstawanie substancji próchnicznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

Powstawanie substancji próchnicznych  Substancje organiczne stanowią w glebie układ dynamiczny, ulegający  ciągłym  przemianom. Charakter i nasilenie tych przemian zależą od szaty roślinnej,  działalności mikroorganizmów i fauny glebowe...

Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie Substancje próchniczne stanowią jeden z podstawowych czynników decydujących o żyzności gleby. Próchnica, jako swoista forma substancji organicznej, przyczynia się do wzrostu i rozwoju roślin...

Spektroskopowe metody badawcze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Spektroskopowe metody badawcze  Zastosowanie spektroskopii w badaniu związków próchnicznych, zwłaszcza w połączeniu  z metodami chemicznymi, prowadzi do uzyskania cennych informacji w zakresie budowy chemicznej  tych związków.  Zalety stos...

Zawartość próchnicy w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2142

Zawartość próchnicy w glebie  Zawartość próchnicy w glebach waha się w szerokich granicach.  Na zawartość próchnicy mają wpływ następujące czynniki (Kowaliński 1993):    jakość i ilość związków organicznych, które dostają się do gleb w danej strefie  bioekologicznej,    tempo 

Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych  Węglowodany  Substancja organiczna gleb zawiera zwykle 5-25% węglowodanów.  Resztkiroślinne  wprowadzają do gleby cukry w postaci cukrów prostych, hemicelulozy, celulozy  itp. Są one rozkładane przez bakterie, promieniowce i grzyby,które wyko...

Charakterystyka swoistych związków próchnicznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

Charakterystyka swoistych związków próchnicznych  Do swoistych związków próchnicznych gleby należy kompleks bezpostaciowych  substancji organicznych o barwie od żółtej poprzez brunatną do czarnej, do których należą: kwasy  huminowe, kwasy fulwowe i huminy.  Kwasy huminowe  - frakcja związków próc...

Definicja substancji próchnicznych gleby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

Definicja substancji próchnicznych gleby Na ważną rolę substancji organicznej w glebie zwracano uwagę już w starożytnym Egipcie. Łaciński "humus" pochodzi bowiem od staroegipskiego słowa "k 'hem", oznaczającego żyzny namuł. Substancja organiczna gleby stała się przedmiotem doc...