Spektroskopowe metody badawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektroskopowe metody badawcze - strona 1 Spektroskopowe metody badawcze - strona 2 Spektroskopowe metody badawcze - strona 3

Fragment notatki:


Spektroskopowe metody badawcze  Zastosowanie spektroskopii w badaniu związków próchnicznych, zwłaszcza w połączeniu  z metodami chemicznymi, prowadzi do uzyskania cennych informacji w zakresie budowy chemicznej  tych związków.  Zalety stosowania metod spektroskopowych związane są z faktem, iż:  1.  nie wykazują one działania destrukcyjnego,  2.  do badań potrzebne są niewielkie naważki próbek,  3.  są one proste w wykonaniu.  Badanie właściwości optycznych w zakresie światła widzialnego i ultrafioletowego  Absorpcja w zakresie światła ultrafioletowego (200 - 400 nm) i widzialnego  (400 - 800 nm) jest spowodowana przez drgania atomów, związane z przeskokiem elektronów z  powłoki elektronowej o niższej energii na powłokę o wyższej energii. Związki zawierające wolne  elektrony na powłokach atomów tlenu, siarki i atomów z grupy chlorowców są zdolne do absorpcji  światła, podobnie jak związki zawierające podwójne wiązanie C=C. Część cząsteczki odpowiedzialnej  za barwę zwana jest chromoforem lub grupą chromoforową. Przykładami takich grup są następujące  połączenia:  -N=O; -N=N-; -C=N-; -C=C-; C=O; C=S  Na podstawie krzywych gęstości optycznej, możemy określić stopień humifikacji  związków próchnicznych. Im wyższa jest gęstość optyczna, tym większa jest ilość kwasów  huminowych, które odznaczają się dużą gęstością optyczną.    Iloraz barwy E4/E6, czyli stosunek gęstości optycznej przy długości fali 465 i 665 nm, jest  wskaźnikiem szeroko stosowanym przy charakterystyce związków próchnicznych. E4/E6 dla kwasów  huminowych wynosi zwykle 

(…)

… rozciągających wiązań C-H;
w zakresie liczby falowej 1720 cm-1 stwierdza się obecność wiązania C=O w grupach
karboksylowych i rozciągającego wiązania C=O grup karbonylowych ketonów;
adsorpcja w zakresie 1610 cm-1 świadczy o wiązaniach C=C w połączeniach aromatycznych
oraz w wiązaniach C=O;
w zakresie liczby falowej 1460 cm-1 stwierdza się obecność drgań zginających wiązania C-H
występującego w grupie metylowej…

w zakresie liczby falowej 1720 cm-1 kwasów fulwowych jest znacznie silniejsza. (Stevenson 1982)
Stevenson i Goh wyróżnili następujące typy spektrogramów IR związków próchnicznych:
Typ 1 - spektrogramy charakterystyczne dla kwasów huminowuch. Występuje silne pasmo absorpcji
w strefach 3400, 2900, 1720, 1600 i 1200 cm-1.
Typ 2 - spektrogramy charakterystyczne dla kwasów fulwowych, odznaczające się silną…
… rozciągających wiązań C-H;
w zakresie liczby falowej 1720 cm-1 stwierdza się obecność wiązania C=O w grupach
karboksylowych i rozciągającego wiązania C=O grup karbonylowych ketonów;
adsorpcja w zakresie 1610 cm-1 świadczy o wiązaniach C=C w połączeniach aromatycznych
oraz w wiązaniach C=O;
w zakresie liczby falowej 1460 cm-1 stwierdza się obecność drgań zginających wiązania C-H
występującego w grupie metylowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz