Formy i typy próchnicy w glebie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy i typy próchnicy w glebie - strona 1 Formy i typy próchnicy w glebie - strona 2

Fragment notatki:


Formy i typy próchnicy w glebie  Próchnica występuje w glebach w wielu formach, zróżnicowanych pod względem  morfologicznym i składu frakcyjnego.Przez formę próchnicy należy rozumieć morfologiczną  postać naturalnych nagromadzeń substancji próchnicznych w profilu glebowym lub na  powierzchni gleby, uwarunkowaną ogólnym kierunkiem procesu glebotwórczego i  związanym z nim procesem humifikacji materii organicznej. (Kowaliński 1993)  Wyróżnia się:  Próchnicę lądową (wytworzoną w warunkach umiarkowanie wilgotnych), wykazującą formy:  1.   mor   2.   moder   3.   mull   Próchnicę wodną (wytworzoną w warunkach nadmiernego uwilgotnienia), wykazującą formy:  1.   murszowa   2.   torfowa   3.   gytiowa   Mor  jest formą próchnicy występującą przeważnie w glebach lasów iglastych i na  wrzosowiskach.  Powstaje ona w warunkach niskiej aktywności biologicznej środowiska, w których  humifikacja i mineralizacja substancji organicznej przebiegają bardzo powoli. W przemianach  resztek roślinnych udział biorą głównie grzyby acidofilne oraz wykazujące małą aktywność  bezkręgowce. W takich warunkach tworzy się charakterystyczny układ warstw ektohumusu  (próchnicy nadkładowej) o znacznej miąższości:  * Ol - warstwa surowinowa  * Of - warstwa fermentacyjna  * Oh - warstwa humifikacyjna  Stosunek C:N w próchnicy typu mor jest zawsze większy od 20, a często osziąga wartość 30- 40, natomiast odczyn jest kwaśny.  Moder  jest przejściową formą próchnicy od mor do mull, charakterystyczną dla gleb  darniowo-bielicowych oraz górskich gleb łąkowych. Poziomy próchniczne typu moder  składają się z nieznacznej miąższości (2-3 cm) poziomu ściółki, który stopniowo, bez  wyraźnej granicy, przechodzi w poziom akumulacyjny. Jest to typ próchnicy średnio  zhumifikowanej. W przemianach resztek roślinnych udział biorą stawonogi i grzyby  acidofilne. Stosunek C:N wynosi 15-25. Wytworzone kompleksy organiczno-mineralne są  nietrwałe i słabo związane z mineralną częścią gleby.  Mull  jest formą próchnicy charakterystyczną dla gleb kasztanowych, czarnoziemów, rędzin i  innych gleb wykazujących wysoką aktywność biologiczną. Powstaje ona przy udziale  roślinności trawiastej. Jest to dobrze zhumifikowana substancja organiczna, wytworzona przy  udziale bezkręgowców i bakterii przerabiających resztki roślinne.Ten typ próchnicy  charakteryzuje się odczynem obojętnym, stosunkiem C:N zbliżonym do 10 oraz zdolnością  do tworzenia trwałych kompleksów organiczno-mineralnych. Występuje przede wszystkim w  glebach uprawnych.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz