Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 15

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 15 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 15 - strona 2 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 15 - strona 3

Fragment notatki:


Na początku wydzielamy kwasy fulwowe i huminowe (rozpuszczamy je w zasadach). Odporność związków próchnicznych na procesy rozkładu  Cukry, skrobia, białka proste – ulegają szybkiemu rozkładowi  Białka złożone, hemiceluloza, celuloza, lignina, woski, itp. – ulegają wolnemu rozkładowi Proces humifikacji związków organicznych ma charakter biochemiczny i przyjmuje się, ze przebiegają w 2  etapach:  Rozkład substancji organicznej do prostych elementów budulcowych  Synteza substancji prostych i powstanie swoistych substancji próchnicznych Bituminy – 2 – 15% ogólnej zawartości substancji organicznej Są to związki organiczne, które przechodzą do roztworu przy traktowaniu próbek glebowych mieszaniną  alkoholi i benzenu. Są odporne na działanie bakteri  a ulegają rozkładowi w warunkach tlenowych przy  udziale grzybów. Biorą udział w odżywianiu roślin i dostarczaniu im substancji biologicznie czynnych.  Kwasy fulwowe – wielocząsteczkowe oksykarboksylowe kwasy humusowe silnie kwaśne,  rozpuszczalne w wodzie, alkoholach, kwasach i roztworach alkalicznych. W glebie są bardzo  ruchliwe i łatwo przemieszczają się w profilu glebowym. Tworzą połączenia z Fe bardziej  ruchliwe niż z Al. Duża zawartość fulwokwasów przy małej ilości kwasów humusowych nie  sprzyjają gromadzeniu się próchnicy w glebie. Przeważają w glebach bielicowych.  Kwasy humusowe – połączenia próchniczne o wyższym stopniu kondensacji i polimeryzacji  niż kwasy fulwowe, odznaczają się ciemnobrunatnym lub szarobrunatnym zabarwieniem.  Ekstrahowanie z gleby rozcieńczonym roztworem NaOH i w uzyskanych wyciągach  wytracane kwasami m.in. jako żele. Przeważają w czarnoziemach, czarnych ziemiach,  rędzinach.  Huminy i ulminy – są nieaktywne Związki humusowe bardzo rzadko występują w glebie w stanie wolnym, głównie tworzą połączenia  humusowo – mineralne. - fulwiany i bitumiany - ful wiany i hulmany z metalami alkalicznymi - związki kompleksowe Rodzaje i formy próchnicy W glebach ornych próchnica amorficzna, całkowicie zmumifikowana i wymieszana z częściami mineralnymi  gleby. W zależności od stopnia i charakteru jej wysycenia kationami wyróżnia się rodzaje próchnicy:  Nienasycona – kwaśna – przeważnie w próchnicy H+ i Al3+  Nasycona – słodka – nasycona kationami Ca2+ i Mg2+  Słona – nasycona jonami Na+ W glebach leśnych zależnie od zróżnicowania pod względem morfologicznym wyróżniane są próchnice:  Surowa (mor)  Moderowa (moder)  Mul owa (mul ) Mor – typ próchnicy leśnej siedlisk oligotroficznych (mało żyznych) z małą intensywnością rozkładu materi  

(…)

…, wrzos, kłosówka wełnista, paproć,
mech
 Dla gleb o odczynie zasadowym: podróżnik błękitny, mak polny, kąkol, marchew zwyczajna
Glebach kwaśnych ograniczeniu ulega aktywność biologiczna bakterii i promieniowców. Wpływa to na
zahamowanie procesu nitryfikacji i wiązania wolnego azotu.
W roztworze gleb bardzo kwaśnych znajdują się duże ilości toksycznych wówczas dla roślin Al, Fe, Mn.
Wiele składników…
… (kwaśne deszcze)
 Stosowanie nawozów mineralnych, zwłaszcza fizjologicznie kwaśnych
 Pobieranie przez rośliny składników zasadowych przy niedosta

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz