Charakterystyka swoistych związków próchnicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka swoistych związków próchnicznych - strona 1 Charakterystyka swoistych związków próchnicznych - strona 2 Charakterystyka swoistych związków próchnicznych - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyka swoistych związków próchnicznych  Do swoistych związków próchnicznych gleby należy kompleks bezpostaciowych  substancji organicznych o barwie od żółtej poprzez brunatną do czarnej, do których należą: kwasy  huminowe, kwasy fulwowe i huminy.  Kwasy huminowe  - frakcja związków próchnicznych o barwie ciemnobrązowej do czarnej, które  mogą być ekstrahowane z gleby za pomocą alkalicznych rozpuszczalników (NaOH). Są  nierozpuszczalne w wodzie w warunkach kwaśnych (pH 

(…)

… nierozpuszczalnych w wodzie w
całym zakresie pH (nierozpuszczalne w zasadach i kwasach). Huminy należą do najmniej
zbadanych substancji próchnicznych.
Poszczególne frakcje próchniczne stanowią układ zróżnicowanych ale pokrewnych
sobie
związków organicznych. Różnią się one między sobą: masą cząsteczkową, liczbą grup funkcyjnych,
stopniem polimeryzacji i innymi
cechami.
Można zaobserwować
następujące zależności.
Zawartość węgla oraz
intensywność zabarwienia
wzrastają wraz ze stopniem
polimeryzacji i wzrostem masy
cząsteczkowej (od kwasów
fulwowych do humin).
Natomiast zawartości tlenu,
kwasowość i rozpuszczalność
maleją ze wzrostem stopnia
polimeryzacji. Kwasy fulwowe zawierają więcej grup funkcyjnych o charakterze kwaśnym, zwłaszcza
grup COOH. Całkowita kwasowość kwasów fulwowych wynosi 900 - 1400 meq/100g i jest znacznie
wyższa niż kwasów huminowych (400 - 870 meq/100g).
Zdolności sorpcyjne związków próchnicznych przewyższają kilka lub kilkanaście razy
pojemność sorpcyjną składników mineralnych kompleksu sorpcyjnego.Źródłem ładunków zależnych
od pH są przede wszystkim grupy karboksylowe i fenolowe związków próchniczych, z których wodór,
związany kowalentnie, oddysocjowuje w miarę wzrostu pH, przyczyniając się do powiększania
ładunku ujemnego.Inną istotną różnicą w budowie kwasów humusowych jest to, że tlen w kwasach
fulwowych jest w większości powiązany z grupami funkcyjnymi, natomiast większa część tlenu w
kwasach huminowych jest związana z rdzeniem aromatycznym. (Stevenson 1979, Stevenson 1982)
Badania przeprowadzone przy użyciu mikroskopii elektronowej potwierdzają budowę polimeryczną
kwasów huminowych…
… zawierających azot w postaci cyklicznej (indol, pirymidyna i inne).
Przypuszczalny wzór strukturalny kwasu huminowego przedstawić można następująco:
Bardzo istotną część budowy cząsteczki stanowią grupy funkcyjne. Najważniejsze z
nich to grupy:
- karboksylowe
- fenolowe
- metoksylowe
- karbonylowe
- chinonowe
- alkoholowe
Model struktury kwasu fulwowego zawiera aromatyczne i alifatyczne
struktury, obie obficie…
… do fulwowych
Zawartość kwasów huminowych i
fulwowych w próchnicy waha się znacznie w
zależności od typu gleby, ich procentowy udział
oznacza się metodą sekwencyjnej ekstrakcji.
Stosunek kwasów huminowych do fulwowych
wskazuje na kierunek transformacji substancji
organicznej w glebie.
Próchnica gleb leśnych
charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów fulwowych, natomiast próchnica
gleb łąkowych i torfowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz