Pirymidyna

note /search

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1687

wiązania pomiędzy parami pirymidyna-puryna w łańcuchu grupa b - deoksyrybonukleaza Iize śledziony i grasicy...

Egzamin z biochemii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2618

je. Podaj funkcje. Zad. 2 Narysuj wzory puryn i pirymidyny. Zaznacz atomy z aminokwasów. Zad.3 Naszkicuj...