Egzamin z biochemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z biochemii - strona 1 Egzamin z biochemii - strona 2

Fragment notatki:

Egzamin z biochemii (Biotechnologia KR)
-
8.02.2012 (termin pierwszy)
Zadania otwarte

Część A
Zad. 1
Narysuj wzory aminokwasów z grupą imidazylową. Zaznacz wzory grup funkcyjnych i nazwij je.
Podaj funkcje.
Zad. 2
Narysuj wzory puryn i pirymidyny. Zaznacz atomy z aminokwasów.
Zad.3
Naszkicuj schemat budowy chaperoniny GroEL-GroES. Zdefiniuj funkcję kompleksu.
Zad. 4
Naszkicuj schemat budowy rodziny białek typu CAM. Podaj ich funkcje.
Zad. 5
Naszkicuj układ pierścieni w porfirycie. Jakie atomy metali może on koordynowad
i co z tego powstaje?
Zad. 6
Naszkicuj budowę receptora insuliny. Oznacz domeny i napisz jaki to typ receptora.
Zad. 7
Naszkicuj schematyczny (blokowy) wzór typowego gangliozydu.
Zad. 8
Naszkicuj proteasom 26S i zaznacz domeny aktywne i opisz te aktywności.

Część B
Zad. 1
Naszkicuj schemat działania podjednostek alfa i beta (turbina rotora) syntazy ATP.
Zad. 2
Wymieo wszystkie (!) prokariotyczne czynniki uczestniczące w elongacji biosyntezy białka.
Zad. 3
Naszkicuj schemat budowy hetertrimerycznego białka G, zaznacz najważniejsze domeny
i podjednostkę aktywną.
Zad. 4
Naszkicuj ogólną zasadę dwóch typów transportu aktywnego.
Zad. 5
Narysuj lub opisz zasadę mimikry molekularnej. Gdzie to zjawisko opisano?
Egzamin z biochemii (Biotechnologia KR)
-
8.02.2012 (termin pierwszy)
Zad. 6
Podaj rodzaje rRNA przypisując je do podjednostek rybosomy prokariotycznego i eukariotycznego.
Zad. 7
Podaj lipoproteiny o największej gęstości u ssaków. Wymieo ich apolipoproteiny i podaj funkcję
lipoprotein.
Zad. 8
Naszkicuj fosforylację fotosyntetyczną cykliczną. Na jakie światło oddziałuje ten fotosystem.
Zad. 9
Podaj zasadę mechanizmu interferencji RNA (z Voeta!). Jakie RNA w nim uczestniczą?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz