Biochemia żółtaczek - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia żółtaczek - wykład - strona 1 Biochemia żółtaczek - wykład - strona 2 Biochemia żółtaczek - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mogę Państwu obiecać, że jeśli ktoś dziś nie zrozumie biochemii żółtaczek, to już nigdy tego nie zrozumie, a będzie się to pojawiało przez resztę studiów na internie, chorobach zakaźnych itd. Tu są takie dwa ważne białka, których zadaniem jest wiązanie tlenu:
Pierwsze to znana dobrze jeszcze ze szkoły podstawowej to hemoglobina, o budowie tetrameru z czterema ugrupowaniami hemowymi, a każdy atom żelaza zaznaczono tutaj jako żółta kulka. Hemoglobiną będziemy się zajmować w różnych odsłonach. Degradacja, diagnostyka laboratoryjna, mechanizm wiązania tlenu, zmiany konformacji atomu żelaza w momencie przyłączenia tlenu, konsekwencje utlenienia żelaza dla wiązania przez hemoglobinę no i inne z tym związane sprawy. W tym roku będę bardzo często pytał o transport gazów w osoczu. Sprawa biosyntezy będzie szczegółowo omawiana na ćwiczeniu laboratoryjnym poświęconym barwnikom żółciowym i porfirynom. Całą diagnostykę, degradacja pierścienia porfirynowego będzie dzisiaj omówiona natomiast pan adiunkt Wojakowski omówi porfirie, czyli zaburzenia genetycznie uwarunkowane lub nabyte w biosyntezie hemoglobiny, które mają istotne znaczenie praktyczne. Pod takim kątem należy się tego uczyć, nie wzorów poszczególnych uroporfiryn, koproporfiryn, tylko aspektu praktycznego. SukcynyloCoA Glicyna
Syntaza ALA
Protoporfiryna III (IX) Synteza Synteza
Fe2+ Łań.  Łań. 
Ferrocholataza
Hem Łań.  Łań. 
Hemoglobina
Ostatnio Państwu pokazywałem taką reakcję anaplerotyczną, która swój rodowód bierze z cyklu Krebsa, mianowicie kondensacja sukcynyloCoA z glicyną, reakcja katalizowana przez syntazę kwasu γ (- aminolewulinianowego (ALA), w konsekwencji licznych przemian dochodzi do powstania protoporfiryny IX, dalej następuje wbudowanie żelaza i powstaje hem. Niezależnie od siebie syntetyzowane są łańcuchy globiny, bo jest to tetramerzbudowany z dwóch łańcuchów alfa i dwóch beta, następuje zasocjowanie składnika niebiałkowego z składnikiem białkowym i powstaje hemoproteid jakim jest hemoglobina.

(…)

… nie jest podwyższona, no bo nie ma hemolizy, bilirubina bezpośrednia jest podwyższona i to sprawia, że odczyn van den Berga jest bezpośredni, czyli w roku 1918 van den Berg trafił na osobę z żółtaczką cholestatyczną, a w moczu jest wybitnie zwiększona (?prawdopodobnie chodzi tu o bilirubinę bezpośrednią?). Urobilinogen w moczu początkowo nieobecny, dłużej jak trwa jest wzmożony, pochodzenia z dróg żółciowych. Żelazo…
… nieprawidłowych, a takim warunkiem nieprawidłowym jest zastój żółci, w konsekwencji braku przepływu następuje skolonizowanie przewodów żółciowych przez bakterie przewodu pokarmowego. Te bakterie w pierwszym rzędzie rozprzęgają bilirubinę, powstaje forma nazywana bilirubiną wolną, a to jest bilirubina nierozpuszczalna w wodzie. Czyli u osób z przewlekłym zapaleniem dróg żółciowych gdzie są bakterie rozprzęgające istnieje duże ryzyko wytrącania się bilirubiny w formie złogów, czyli tworzenia się kamicy żółciowej. Inne kamienie żółciowe to są oczywiście kamienie cholesterolowe, ale również mogą być kamienie barwnikowe, z barwników żółciowych, spowodowane przewlekłym zakażeniem dróg żółciowych. Druga brzydka rzecz może się dziać jeśli tam bakterie sobie zamieszkają. Robią z bilirubiną dokładnie…
…. Wracając do naszej sytuacji, kiedy jest nieprawidłowo w naszych drogach żółciowych, z powodu rozprzęgnięcia, jeśli są bakterie redukujące, następuje wyprodukowanie sterkobilinogenu w obrębie przewodów żółciowych. Tu są pokazane kolejne redukcje i z grubsza możemy przyjąć, że dwie substancje mianowicie urobilinogen i sterkobilinogen to jest to samo. Również to co występuje jako forma utleniona sterkobilina…
… diagnostyczny to zrobienie USG, wykonanie markerów WZW itd. Na ćwiczeniach będą hipotetyczne wyniki i trzeba będzie określić na co ta osoba choruje, na zaliczeniu z tych zagadnień również. Żółtaczka cholestatyczna (zastoinowa)
Przyczyny:
Wewnątrzwątrobowe
Wrodzona niedrożność dróg żółciowych
Zapalenie wątroby
Marskość wątroby
Kamica dróg żółciowych
Zewnątrzwątrobowe
Kamica dróg żółciowych
Nowotwory dróg…
… kwas moczowy, proszę sobie zapamiętać, że kwas moczowy jest wyłącznie końcowym produktem degradacji puryn u człowieka, u innych zwierząt może być także końcowym produktem degradacji białek, my jesteśmy stworzeniami ureotelicznymi, czyli wydalamy mocznik jako końcowy produkt przemiany białkowej, a te zwierzęta, które wydalają kwas moczowy, to są zwierzęta urykotyliczne. U nas kwas moczowy jest końcowym produktem degradacji puryn. Tu jest pokazane, że jak zjadamy kwasy nukleinowe, to są one trawione, pojedyncze związki są degradowane, z nich są wytwarzane puryny de novo, albo z drogi ucieczki, natomiast te puryny, które zjadamy dochodzą do ogólnej puli kwasu moczowego, który wydalamy z moczem. Tu jest podana wartość około 400 mg/dobę, ale uważa się, że 600 mg/dobę to jest górna granica. Kwas moczowy
Interesują nas dwie rzeczy, mianowicie: wartości prawidłowe urykemii są poniżej 7 mg%, czyli poniżej 420 umol/l, a wydalanie określa się jako urykozuria i do tego trzeba zrobić dobową zbiórkę moczu, w jednorazowej porcji nie oznaczamy, bo kwas moczowy jest związkiem drobnocząsteczkowym i jego w danym momencie stężenie w moczu niczego nie odzwierciedla. Prawidłowa urykozuria jest poniżej 600 mg/dobę…
… i prowadzą do niedokrwistości i obecnie uzyskana drogą inżynierii genetycznej erytropoetyna znalazła zastosowanie w leczeniu rozmaitych niedokrwistości. Ten układ zaznaczony na biało to jest hem. Kluczową rolę w hemie zajmuje żelazo na +2 stopniu utlenienia. Ten układ występuje nie tylko w hemoglobinie ale również w innych białkach. Drugim bardzo istotnym białkiem jest mioglobina. Kilka słów potrzebnych na egzaminie o mioglobinie - siłą napędową przepływu tlenu w naszym organizmie jest różnica prężności tlenu w różnych przedziałach naszego organizmu, począwszy od płuc, a skończywszy na komórce, a ściślej mitochondrium. Jak łatwo zgadnąć w mitochondrium tlenu prawie nie ma ponieważ ulega czteroelektronowej redukcji i powstaje woda. Ciśnienie parcjalne tlenu zależy od ciśnienia atmosferycznego powietrza…
…, albo powstają w mechanizmie tzw. reutylizacji, to się nazywa droga ratunkowa. Ona polega na tym, że z adeniny, hipoksantyny, guaniny, albo z odpowiednich nukleotydów zostają odtworzone nukleotydy, zwracam uwagę na enzym, który w tym miejscu na tej drodze działa HGPRT-aza, czyli fosforybozylotransferaza hipoksantynoguaninowa. Te związki, które powstają de novo, lub w drodze reutylizacji (mniej energii potrzeba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz