Pytania na egzamin - biochemia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - biochemia - strona 1

Fragment notatki:

Biochemia EGZAMIN 2011
CZĘŚD „A”
1. Narysuj wzory aminokwasów kwaśnych, zaznacz grupy funkcyjne i opisz, jakie role te grupy
pełnią w białku.
2. Narysuj wzór puryny, zaznacza atomy pochodzące od aminokwasów i określ, od jakich
aminokwasów pochodzą.
3. Narysuj proteasom 20S, zdefiniuj krótko jego funkcje.
4. Naszkicuj schemat budowy kalmoduliny.
5. Naszkicuj pierścienie cholesterolu.
6. Narysuj schemat receptora insuliny.
CZĘŚD „B”
1. Schemat topologii budowy syntazy ATP (mitochondriom, chloroplastu, komórka bakteryjna).
2. Prokariotyczne czynniki inicjacji biosyntezy białka; podaj ich funkcje.
3. Narysuj schematycznie 2 typy transportu aktywnego, podaj ogólną zasadę działania.
4. JAK-STAT (zasada, narysuj).
5. rRNA do podjednostki rybosomy (? nie pamiętam, jak dokładnie było sformułowane pytanie,
jak ktoś wie, niech dopisze)
6. Lipoproteiny o największej gęstości, ich podstawowe funkcje.
7. Fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna – narysuj schemat.
SZLAKI
1. nucleotide generation
2. degeneration of uric acid
3. replikacja u E. Coli
4. attemption In the trp operon
5. glikoliza
6. terminacja translacji u E. coli
7. germinacja translacji w rybosomach u E. coli
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz