Leki przeciwnowotworowe - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leki przeciwnowotworowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Leki Przeciwnowotworowe
Maria Bretner
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOG kill hypothesis
The example shows the effects of
tumor burden, scheduling,
initiation/duration of treatment on
patient survival.
The tumor burden in an untreated
patient would progress along the path
described by the RED LINE –
The tumor is detected (using
conventional techniques) when the
tumor burden reaches 109 cells (1g)
The patient is symptomatic at 1010-1011
cells, dies at 1012 cells.
DARK BLUE LINE: Infrequent
scheduling of treatment courses with
low dosing and a late start prolongs
survival but does not cure the patient
(i.e., kill rate growth rate)
GREEN LINE: Early surgical
removal of the primary tumour
decreases the tumour burden.
Chemotherapy will remove
persistent secondary tumours,
and the total duration of therapy
does not have to be as long as
when chemotherapy alone is
used.
Leki przeciwnowotworowe
1. leki alkilujące
2. Antymetabolity kwasu foliowego, puryn i pirymidyn
3. antybiotyki cytostatyczne
4. alkaloidy
5. enzymy, hormony, przeciwciała
6. inne
Legend
Drug Class
Sub-class
Prototype Drug
Antimetabolites
Folic Acid Analogs
Purine Analogs
Pyrimidine Analogs
Methotrexate
Mercaptoguanine
Fluorouracil
Trimetrexate
Pemetrexed
5
Thioguanine
Fludarabine Phosphate
Cladribine
Cytarabine
Gemcitabine
Capecitabine
Antymetabolity
Analogi kwasu foliowego
– Metotreksat
– Raltitreksed
– Pemetreksed
Analogi pirymidyn
– Fluorouracyl
– Tegafur
– Karmofur
Analogi puryn
– Merkaptopuryna
– Tioguanina
– Kladrybina (2CDA)
– Fludarabina
– Klofarabina
– Nelarabina
- Cytarabina
– Gemcytabina
– Kapecytabina
1-hexylcarbamoyl5-fluorouracil
– Azacytydyna
– Decytabina
– Fluorouracyl w połączeniach
– Tegafur w połączeniach
Antymetabolity kwasu foliowego, puryn i prirymidyn
analogi naturalnych metabolitów lub koenzymów
hamują reakcje enzymatyczne konkurując z naturalnymi substratami, lub
są wbudowywane zamiast naturalnych substratów np. do DNA
metotreksat - inhibitor reduktazy
dihydrofolianowej,
wiąże się 1000 razy silniej niż
substrat (kwas foliowy) w sposób
nieodwracalny
hamuje syntezę tetrahydrofolianu, uczestniczącego w syntezie m. in.
nukleozydów pirymidynowych i purynowych, (DNA i RNA)
aminokwasów - seryny i metioniny
Analogi kwasu foliowego
Metotreksat - stosowany w leczeniu ostrej
białaczki limfoblastycznej, raku sutka, płuc,
głowy i szyi, przenika barierę krew mózg.
Przy dłuższym stosowaniu wytwarza się
oporność na metotreksat,
- nadprodukcja reduktazy dihydrofolianowej
w wyniku amplifikacji genu,
- powstawanie zmutowanych form enzymu
o obniżonym powinowactwie do MTX oraz
uszkodzenie układu transportu.
kwas (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-okso-1H-pterydyn-6-ylo)
metylamino]benzoilo]amino]pentanodiowy
kwas ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz