Wykład - typy hamowań enzymatycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - typy hamowań enzymatycznych - strona 1 Wykład - typy hamowań enzymatycznych - strona 2

Fragment notatki:

Typy hamowań enzymatycznych.
inhibicja nieodwracalna - najczęściej kowalencyjna modyfikacja łańcuchów bocznych aminokwasów centrum aktywnego lub katalitycznego, organizm nie posiada enzymów, które mogłyby rozciąć tak powstałe wiązanie, stąd nosi ono charakter trwałego i wyłącza zmodyfikowane cząsteczki enzymu z udziału w katalizie
aspiryna (kwas acetylosalicylowy) acetyluje serynę (via grupa -OH) centrum aktywnego cyklooksygenazy i wpływa w ten sposób na przemiany kwasu arachidonowego i syntezę związków uczestniczących i towarzyszących szeroko rozumianemu procesowi zapalnemu
DFP (diizopropylofluorofosforan) i inne halogenopochodne związków fosforoorganicznych (np. sarin - gaz bojowy czy liczne pestycydy) reagują z grupą -OH seryny centrum aktywnego wielu hydrolaz jak np. acetylocholinesterazy, enzymu odpowiedzialnego za hydrolizę acetylocholiny, zahamowanie jego aktywności powoduje utrzymujące się pobudzenie cholinergicznych zakończeń nerwowych; podobne pochodne siarczanów organicznych jak PMSF (fluorek fenylometylosulfonylu) reagują z grupami - OH reszt seryn licznych proteaz serynowych jak np. trypsyna
jodooctan lub amid kwasu jodooctowego reagują z grupami -SH łańcuchów bocznych cystein obecnych w centrum aktywnym wielu enzymów; podobną reaktywność wykazują jony metali ciężkich jak rtęci czy ołowiu (Hg+2, Pb+2)
penicylina należy do inhibitorów przypominających działanie tzw. ”substratów samobójców”- modyfikuje kowalencyjnie centrum aktywne peptydylotransferazy glikopeptydów, której aktywność jest niezbędna licznym szczepom bakterii dla budowania szczelnych ścian komórkowych; penicylina jako analog ”stanu przejściowego” wiąże się efektywnie z centrum aktywnym tego enzymu i tworzy estrowe połączenie z łańcuchem bocznym obecnej tam seryny nie dopuszczając do budowania przez bakterie zabezpieczających je ścian komórkowych
inhibicja odwracalna - przejściowe, odwracalne wiązanie inhibitorów co prowadzi do czasowego wyłączenia cząsteczek enzymów wiążących inhibitor z udziału w katalizie hamowanie kompetycyjne - inhibitor wykazuje strukturalne podobieństwo do substratu i konkuruje, współzawodniczy z nim o związanie się w centrum aktywnym (E∗): wytworzenie kompleksu z inhibitorem (E∗I) wyłącza enzymu z udziału w katalizie ale wzrost stężenia substratu usuwa efekt działania inhibitora - ↑[S] ⇒ ↑vo , VImax = Vmax , KIm = Km•(1+ [I]/Ki) ; analiza wykresów obrazujących zależność v od [S] i 1/v od 1/[S]; poszukiwania inhibitorów kompetycyjnych znajdują się w centrum zainteresowania nauk biomedycznych (na przykład metotreksat i amino-pteryny jako inhibitory przemian kwasu foliowego i syntezy DNA w leczeniu nowotworów, azaseryna jako analog kwasu glutaminowego i sulfonamidy jako analogi kwasu p-aminobenzoesowego stosowane w zwalczaniu infekcji bakteryjnych poprzez blokowanie syntezy kwasu foliowego) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz