Połączenia substancji próchnicznych z mineralną częścią gleby

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia substancji próchnicznych z mineralną częścią gleby - strona 1 Połączenia substancji próchnicznych z mineralną częścią gleby - strona 2 Połączenia substancji próchnicznych z mineralną częścią gleby - strona 3

Fragment notatki:


Połączenia substancji próchnicznych z mineralną częścią  gleby  Gleba zwiera tylko niewielką część substancji organicznych występujących w  stanie  wolnym. Związki próchniczne są przeważnie związane z mineralną częścią masy  glebowej w postaci połączeń organiczno-mineralnych, wśród których wyróżnia się  następujące grupy:  1.  sole niskomolekularnych kwasów organicznych (octany, szczawiany i inne),  2.  sole swoistych substancji próchnicznych z kationami alkalicznymi i  pierwiastkami ziem alkalicznych - humiany i fulwiany,  3.  humusowe związki kompleksowe i wewnątrzkompleksowe (chelaty),  4.  adsorpcyjne związki organiczno-ilaste.  Sole niskomolekularnych kwasów organicznych   Sole niskocząsteczkowych kwasów organicznych tworzą się przez działanie  kwasów  organicznych (octowego, szczawiowego, mlekowego, fumarowego i innych) na  minerały (kalcyt, magnezyt, syderyt i inne) oraz na sole kwasów mineralnych  głównie potasowe, wapniowe i fosforowe kwasów mineralnych.  Sole kwasów huminowych i fulwowych   Humiany i fulwiany są związkami najbardziej charakterystycznymi dla gleb.  Tworzą się  one w wyniku oddziaływania kwasów humusowych na rozpuszczalne sole  alkaliczne lub obojętne sole pierwiastków alkalicznych albo ziem alkalicznych,  wskutek podstawienia wodoru w grupach funkcyjnych (głównie COOH i OH) przez  kationy Ca 2+, Mg2+, Na+ i K+. Humiany i fulwiany występują w glebach najczęściej  jako mieszanina z wodorotlenkami żelaza i glinu.  Związki wewnątrzkompleksowe (chelaty) i kompleksowe związki próchniczne.   Cząsteczka związku kompleksowego składa się z atomu centralnego (na ogół  metalu)  połączonego wiązaniem koordynacyjnym z grupą atomów lub cząsteczek  określonych mianem ligandów. Do najbardziej interesujących związków  kompleksowych należą chelaty wykazujące budowę pierścieniową.  Chelat  jest utworzony przez kilka wiązań koordynacyjnych między wolnymi parami  elektronów ligandu i wolnymi wartościowościami metalu.  Rolę ligandów spełniają w glebie proste związki organiczne oraz grupy  czynne związków  próchnicznych.  Grupy te można następująco uszeregować według malejącej zdolności do  chelatowania:  -O-     -NH2    -N=N-   =N    -COO -    -O-    C=O   enolowa  aminowa  azowa  pierścień N karboksylowa eterowa karbonylowa  Podobnego uszeregowania można dokonać w grupie metali, posiadających wolne  wartościowości:  Fe 3+Cu2+Ni2+Co2+Zn2+Fe2+Mn2+  Zdolność do wytwarzaania związków kompleksowych przez kwasy  huminowe i fulwowe 

(…)

… ilastej w glebach.
Związki próchniczne są adsorbowane przez minerały ilaste poprzez:
siły van der Waalsa
mostki kationowe
wiązania z uwodnionymi tlenkami żelaza i glinu
adsorbowanie w przestrzenie międzypakietowe minerałów ilastych
Siły van der Waalsa
Siły van der Waalsa występują między wszystkimi cząsteczkami, ale są raczej
słabe.
Powstają one wskutek fluktuacji w zagęszczeniu ładunków…
… przez rośliny dostępnej wody, powoduje
wzrost siły tych wiązań i silniejsze przyciągnięcie związków organicznych do
minerałów.
Adsorpcja poprzez wiązania z uwodnionymi tlenkami żelaza i glinu
W wielu glebach, uwodnione tlenki żelaza i glinu pokrywają powierzchnię
minerałów
ilastych i to one odpowiadają za adsorpcję związków próchnicznych, a nie
minerały. Związki próchniczne mogą być połączone z tlenkami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz