Czarnoziemy

Gleby Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2618

- Łagowski, Wzgórza Chęcińskie) Nizina Śląska (Strzelce Opolskie, Krapkowice) Rędziny czarnoziemy Poziom...

Grupy minerałów ilastych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

torfowiskniskich-glejowe -czarnoziemy-brunatne właściwe i wyługowane-płowe-torfowe torfowisk niskich-gleby...

Gleba

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1666

. Najlepszymi glebami naszego kraju są czarnoziemy. Są to gleby silnie próchniczne, powstające najczęściej...

Gleboznawstwo - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

zasadowym 76,5%  Węglan wapnia przeważnie w głębi profilu Typy: II A1 Czarnoziemy Głównie próchniczne...

Klasy bonitacjne i klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645

gorsze V – gleby orne słabe VI gleby orne najsłabsze PRZYKŁAD czarnoziemy, mady pyłowe, mady próchniczne...

Zróżnicowanie ekosystemów - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

polarnym); 2. bielice – dominują w strefie klimatu zimnego i umiarkowanego; 3. czarnoziemy – w strefie...

Klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1477

wapiennych poziom próchniczy ponad 30 cm Należą do niej najlepsze czarnoziemy (leśno - stepowe, leśno...

Mapa glebowo-rolnicza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2387

i brunatne kwaśne C Cz Cd D Dz F czarnoziemy właściwe czarnoziemy zdegradowane i gleby szare czarnoziemy...