Gleba

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleba - strona 1

Fragment notatki:


GLEBY Gleba   to   element   środowiska   geograficznego   bezpośrednio   uzależniony   od   klimatu,  składu mineralnego skały macierzystej, warunków wodnych oraz szaty roślinnej.   Skład procentowy gleby przedstawia się następująco: 45% części mineralne,  25% woda,  25% powietrze,  5% substancje organiczne ( w tym 90% humusu tzw. próchnicy gruntowej ). W   zależności   od   tego,   który   z   wymienionych   składników   dominował   w   procesie  glebotwórczym   wykształcił   się   określony   typ   gleby.   Proces   glebotwórczy   polega   na  stopniowej zmianie zwietrzeliny w glebę. Proces ten prowadzi do wytwarzania  poziomów  glebowych , które  różnią się  miedzy  sobą  barwą,  ilością próchnicy,  wielkością  cząstek  mineralnych i strukturą .  Żyzność gleby  (naturalne właściwości gleby, dzięki którym może ona zaopatrywać rośliny  w   składniki   pokarmowe,   wodę   i   powietrze.   O   żyzności   gleby   decydują   m.in.   grubość  warstwy  próchniczej  i   ilość   soli  mineralnych.   Żyzność  gleby  można  zwiększyć   głównie  przez nawożenie, meliorację oraz odpowiednią jej uprawę) zależy od wielu czynników, w  tym przede wszystkim od:  warunków klimatycznych  rodzajów skały, na której powstaje  rzeźby terenu Gleby w Polsce Rozwój gleb na obszarze Polski datuje się od czasu ustąpienia ostatniego lodowca (ok. 12  000   lat   temu).   Zaczęły   wówczas   tworzyć   się   gleby   tundrowe.   Dopiero   później,   po  ociepleniu się klimatu i pokryciu kraju przez las iglasty rozpoczął się charakterystyczny dla  naszego   obszaru   proces   glebotwórczy,   jakim   jest   bielicowanie,   polegające   głównie   na  rozkładzie ściółki leśnej przez grzyby w środowisku kwaśnym. W ten sposób powstają  gleby kwaśne bielicowe.  W   podłożu   lasów   liściastych,   w   środowisku   mniej   kwaśnym,   tworzą   się   z   kolei   gleby  brunatne. Gleby bielicowe i brunatne są rozmieszczone na obszarze całej Polski, zajmując  ponad 77% ogólnej powierzchni gleb.  Najlepszymi   glebami   naszego   kraju   są   czarnoziemy.   Są   to   gleby   silnie   próchniczne,  powstające najczęściej na lessach pod wpływem roślinności łąkowo-stepowej. Większe  powierzchnie czarnoziemów spotykamy głównie na południowym wschodzie. Zajmują one  jedynie ok. 1% powierzchni uprawnej.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz