Gleby w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleby w Polsce - strona 1 Gleby w Polsce - strona 2 Gleby w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GLEB W POLSCE:  BIELICOWE   (25%)   –   Wytworzone   z   ubogich   piasków   lub   na   przepuszczalnych  zwietrzelinach   skał   masywnych   (głównie   granity).   Kształtują   się   pod   wpływem  roślinności   borowej   w   kwaśnym   środowisku.   Poziom   ściółki   i   próchniczny- miąższości do 20 cm, poziom wymywania związków glinu i żelaza ma miąższość  ok.   15   cm   i   jasną   barwę,   poniżej   występuje   brunatnordzawy  poziom   wmywania  (iluwialny). Występują na całym obszarze Polski.   CZARNOZIEMY (1%)  – Wytworzone przeważnie z lessów pod wpływem roślinności  stepowej. Miąższy poziom próchniczny, nawet ponad 70 cm, pod nim występuje  poziom przejściowy. Bardzo korzystne właściwości fizyczne i duża żyzność, pH 5,5  –   7,0.  Występowanie:   Wyżyna   Sandomierska   i   Miechowska,   Płaskowyż  Proszowski, Głubczycki, Pogórze Rzeszowskie, Wyżyna Kielecka.  BRUNATNE (52%): o  WŁAŚCIWE   –   Wytworzone   pod   roślinnością   lasów   liściastych   z   utworów  pyłowych, glin lodowcowych, piasków gliniastych, a na terenach górskich ze  zwietrzelin skał masywnych (piaskowców, granitów, gnejsów). Pod warstwą  ściółki występuje poziom próchniczny o miąższości do 30 cm, a pod nim  miąższy  poziom  brunatnienia.  Występowanie  (tam   gdzie   występują   osady  pyłowe   i   uboższe   lessy):   Wyżyna   Lubelska,   rejon   Wyżyny   Krakowsko- Częstochowskiej, Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie. o  KWAŚNE   –   Wytworzone   ze   skał   kwaśnych   (zwietrzeliny   granitów  granitognejsów, gruboziarnistych piaskowców, odwapnionych iłów i glin). Od  gleb   brunatnych   właściwych   różnią   się   mniejszą   aktywnością   biologiczną  oraz kwaśnym odczynem (pH

(…)

… okresowo
zalewanych. Wykazują warstwową budowę profilu, a od gleb rzecznych
odróżnia je m.in. obecność muszelek w poziomach glebowych.
Występowanie: niewielkie powierzchnie nad Zatoką Gdańską.
 Gleby astrefowe
GLEBY:
Przykłady profilu glebowego:


Gleba brunatna
Czarnoziem

Gleba bielicowa
PROFIL GLEBOWY - główne poziomy glebowe
Symbol
Poziom
Charakterystyka poziomu
O
organiczny
A
próchniczny
E…
… między Wrocławiem i Kaliszem, Nizina Szczecińska
 CZARNE ZIEMIE (2%) – Wytworzone na utworach zasobnych w minerały ilaste i
wapń, kształtowały się głównie pod wpływem roślinności darniowo-łąkowej. Płytko
zalegające wody gruntowe sprzyjają powstawaniu i akumulacji próchnicy, dlatego
poziom próchniczny jest bardzo miąższy, bezpośrednio po nim występuje skała
macierzysta. Występowanie: obniżenia terenu, w których występowały kiedyś
bagna, jeziora lub starorzecza, Kujawy, okolice Pyrzyc, Wrocławia.
 RĘDZINY (1%) – Wytworzone na podłożu węglanowym (skały wapienne: wapienie,
margle, dolomity oraz skały siarczanowe: gipsy). Miąższość poziomu
próchnicznego oraz inne właściwości zależą od skały macierzystej oraz
intensywności procesu brunatnienia i gromadzenia próchnicy. Występowanie: Tatry
Zachodnie, Wyżyna Krakowsko…
… od typu oraz stopnia
wykształcenia gleby (wiek).
Występuje bezpośrednio pod poziomem organicznym lub
próchnicznym. Jest charakterystyczny m.in. dla gleb
bielicowych i płowych. Odznacza się jasnoszarą, a czasami
nawet białą barwą, którą zawdzięcza wymyciu związków
barwnych w głąb profilu glebowego.
Poziom ten ma zabarwienie rdzawoszare, jasnobrunatne lub
zbliżone. Charakteryzuje się nagromadzeniem materii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz