Grupy minerałów ilastych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy minerałów ilastych-opracowanie - strona 1 Grupy minerałów ilastych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Grupy minerałów ilastych
Grupa kaolinitu - kaolinit, haloizyt, dikit. Sieć krystaliczna 1:1,
odstępy pomiędzy warstwami są małe a sieć jest sztywna i nie ulega
rozszerzeniu pod wpływem wilgoci. Posiadają niewielką zdolność
pęcznienia i kurczenia się i wykazują małą plastyczność. W
przestrzenie między pakietowe nie przenika woda ani kationy.
Dlatego posiada niewielką pojemność sorpcyjną.
Grupa montmorylonitu - montmorylonit, bejdelit, nontronit,
saponit. Sieć krystaliczna typu 2:1. W czasie zwilżania wodą
minerałów następuje rozszerzanie się odstępów między pakietami.
Mogą wnikać w przestrzenie woda i jony. Silnie sorbują na
powierzchni wewnętrznej. Wykazują dużą plastyczność, lepkość,
pęcznienie oraz kurczliwość, gleby zawierające ten minerał łatwo tracą swą strukturę.
Grupa illitowa- illit. Budowa przestrzenna typu 2:1, jednak
warstwy silniej powiązane niż w grupie montmorylonitu.
Przyczyną tego jest potas występujący w przestrzeniach
międzypakietowych. Powszechne minerały w glinach
zwałowych i lessach.
Grupa wermikulitu i chlorytu - wermikulit, chloryt, układ
przestrzenny typu 2:1, zawierają w siatce przestrzennej
magnez, posiadają słabe właściwości pęczniejące
Erozja gleb
Rodzaje erozji:
erozja wodna
 powierzchniowa
 liniowa
 wąwozowa
 rzeczna
 abrazja
 erozja wietrzna
ruchy masowe
 sufozja
 soliflukcja
 osuwiska
Kwasowość gleby - pochodzi od obecności zarówno jonów H+ jak i Al+++ w roztworze glebowym jak i zasorbowanych w kompleksie sorpcyjnym. Zakwaszenie gleb jest charakterystyczne dla klimatu wilgotnego i umiarkowanie wilgotnego. Na zakwaszenie wpływa: kwas węglowy, azotowy, fosforowy, siarkowy, a także kwasy organiczne powstajace przy rozkładzie materii organicznej. Miarą kwasowości gleby jest jej odczyn. Odczyn gleb kwaśny - gleby o pH7,2
Kształtowanie się odczynu gleb Polski (wg Uggli)
-bielice-bielicowe-torfowe torfowisk wysokich-glejowo-murszowe
-bielicowe-rdzawe-brunatne kwaśne-płowe-torfowe torfowiskniskich-glejowe
-czarnoziemy-brunatne właściwe i wyługowane-płowe-torfowe torfowisk niskich-gleby deluwialne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz