Koloidy glebowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koloidy glebowe - strona 1 Koloidy glebowe - strona 2 Koloidy glebowe - strona 3

Fragment notatki:


            UKŁADY DYSPERSYJNE GLEB  KOLOIDY GLEBOWE    Faza stała  – związki mineralne, minerały pierwotne   - minerały wtórne   Faza płynna –  wodne roztwory rzeczywiste i koloidalne o  zmiennym składzie jakościowym i ilościowym  Faza gazowa  – składająca się z powietrza atmosferycznego, CO 2 i  pary wodnej  25  25  50  5  Układ dyspersyjny – taki dwufazowy układ w którym cząstki ciała  (np. ił) są rozproszone w innym ciele np. wodzie, która odgrywa rolę  ośrodka dyspersyjnego.   Właściwości układów dyspersyjnych zależą od właściwości ciała  rozproszonego oraz właściwości ośrodka dyspersyjnego.    W zależności od stopnia rozdrobnienia cząstek zawieszonych  wyróżniamy:  1. Zawiesiny- układy zawierające cząstki 0,1mm widoczne w  zwykłym mikroskopie, cząstki nie dyfundują, nie dializują,  pozostając na sączkach zwykłej bibuły.  2. Dyspersoidy- roztwory koloidalne – układy dyspersyjne  zawierające cząstki o średnicy 0,1-0,001mm. Dyspersoidy słabo  dyfundują, nie dializują, nie przechodzą przez ultrafiltry.   3. Roztwory rzeczywiste – zawierają cząstki 

(…)


strukturę.
Koloidy są magazynem odżywczym dla roślin.
Budowa próchnicy koloidalnej (wg. Buckmana i
Brady’ego
-OCOO-Ojednostka
COO-
podstawowa
koloidu
próchnicznego
-OCOO-
-OCOO-O-
Ca++
Mg++
K+
H+
NH4+
Na+
tetraedr
oktaedr
Minerały ilaste dwuwarstwowe typu 1:1
minerały ilaste trójwarstwowe typu 2:1
Sorpcja kationów przez minerały ilaste w zależności od rodzaju klimatu
Klimat
suchy
Ca++ Mg++
Klimat wilgotny
Na+ K+ H+
H+ Ca++ Mg++
Na+ K+
Grupy minerałów ilastych
Grupa kaolinitu – kaolinit, haloizyt, dikit. Sieć krystaliczna 1:1,
odstępy pomiędzy warstwami są małe a sieć jest sztywna i nie ulega
rozszerzeniu pod wpływem wilgoci. Posiadają niewielką zdolność
pęcznienia i kurczenia się i wykazują małą plastyczność. W
przestrzenie międzypakietowe nie przenika woda ani kationy.
Dlatego posiada niewielką…
… ładunków ujemnych są grupy karboksylowe
(COOH) i fenolowe
OH koloidów próchnicznych
Peptyzacja – zjawisko zwiększenia stanu rozdrobnienia
zawiesin pod wpływem zwiększenia elektrokinetycznego
potencjału cząstek.
Peptyzację żeli powodują H+ oraz OHUkład ujemnie naładowany peptyzuje pod wpływem jonów
OH- które wnikają w wewnętrzne powłoki jonowej
zwiększając jej ładunek. Szczególnie podatne na dyspersję są
gleby słone które zawierają większe ilości jonów Na+
Na2CO3+HOH=NaOH+NaHCO3
Prędkość peptyzacji zależy od stężenia substancji
peptyzujących i temperatury.
Podział koloidów glebowych:
ze względu na ładunek:
Ujemnie naładowane koloidy- humus, krzemionka, silnie
rozdrobnione minerały pierwotne, minerały ilaste, związki manganu
Dodatnio naładowane koloidy- Fe(OH)3, Al(OH)3, części składowe
humusu tzw…
…) – otaczają się dużą ilością powłok wodnych.
Należą tu krzemionka, humus, minerały ilaste. Posiadają charakter
hydrofilny uzależniony od kationów wymiennych w warstwie
powierzchniowej cząstek koloidalnych.
koloidy hydrofobowe dają koagulaty, które trudno z powrotem
peptyzują – koloidy nieodwracalne.
Koloidy hydrofilowe koagulują odwracalnie dlatego nazywamy je
odwracalnymi.
koloidy ochronne- hydrofilowe…

rozproszonej
Schemat budowy miceli (wg. Gorbunowa)
wewnętrzna powłoka
jonowa
jądro
warstwa
nieruchomych,
kompensacyjnych
jonów
warstwa dyfuzyjna
cząstka
koloidalna
micela
Jony zewnętrznej warstwy miceli są związane przez siły
elektrostatyczne znajdujące się w bezpośredniej odległości tworzą
warstwę nieruchliwych kompensujących jonów. Granula z tą
warstwą jonów nosi nazwę cząstki koloidalnej obdarzonej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz