Koloidy - powstawanie i podział-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koloidy - powstawanie i podział-opracowanie - strona 1 Koloidy - powstawanie i podział-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Układy koloidalne powstają pod wpływem:
- wietrzenia
- lodowców
- wody
- wiatru
- utleniania
- hydrolizy
Właściwości roztworów koloidalnych
ruchy Brouna - (cząstki tym układ koloidalny jest trwalszy Micela tego samego koloidu glebowego wysycana sodem będzie pochłaniała osmotycznie bardziej H2O niż micela wysycana Ca
Kationy Ca++ i Mg++ słabiej dysocjują z miceli niż Na+
KOAGULACJA I PEPTYZACJA
Koagulacja - obniżenie potencjału kinetycznego cząstki
prowadzące do połączenia się pojedynczych cząstek koloidalnych w
agregaty. W glebach „sorpcyjnie nasyconych” koagulatorami są Ca+


(…)

… bakterie
koloidy hydrofilowe- koloidy uwodnione (duże powinowactwo w
stosunku do wody) - otaczają się dużą ilością powłok wodnych.
Należą tu krzemionka, humus, minerały ilaste. Posiadają
charakter hydrofilny uzależniony od kationów wymiennych w
warstwie powierzchniowej cząstek koloidalnych.
koloidy hydrofobowe dają koagulaty, które trudno z powrotem
peptyzują - koloidy nieodwracalne.
Koloidy hydrofilowe koagulują odwracalnie dlatego nazywamy je odwracalnymi.
koloidy ochronne- hydrofilowe koloidy, których obecność zapobiega lub utrudnia koagulację koloidów hydrofobowych, mają one znaczenie w procesach tworzenia się gleb. Do koloidów tych zaliczana jest kwaśna próchnica, próchnica słona.
•Zole - zawieszone w ośrodku dyspersyjnym oddzielone
pojedyncze cząstki koloidalne. Dehydratacja zolu powoduje powstanie…
… na ładunek:
Ujemnie naładowane koloidy- humus, krzemionka, silnie rozdrobnione minerały pierwotne, minerały ilaste, związki manganu
Dodatnio naładowane koloidy- Fe(OH)3, Al(OH)3, części składowe
humusu tzw. kompleks ligninowo-proteinowy

… cząstek.
Peptyzację żeli powodują H+ oraz OHUkład
ujemnie naładowany peptyzuje pod wpływem jonów
OH- które wnikają w wewnętrzne powłoki jonowej
zwiększając jej ładunek. Szczególnie podatne na dyspersję
gleby słone które zawierają większe ilości jonów Na+
Na2CO3+HOH=NaOH+NaHCO3
Prędkość peptyzacji zależy od stężenia substancji
peptyzujących i temperatury.
Podział koloidów glebowych:
ze względu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz