Fizyka i chemia gleb

Wykład początkowy z fizyki i chemii gleb.

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Arkadiusz Fałek
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: GLEBA- to powierzchniowa, biologicznie aktywna warstwa skorupy ziemskiej, powstała z różnych skał macierzystych pod wpływem

Fizyka i chemia gleb-projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1281

FIZYKA I CHEMIA GLEB Andrzej Kuryło Grupa 4 Inżynieria Środowiska Rok akademicki 2011/2012 Rok II 1. POROWATOŚĆ GLEBY. Porowatością gleby nazywamy objętość przestworów między cząsteczkami materiału glebowego. Wyrażamy ją w procentach objętości całej próbki gleby w nienaruszonym stanie. Porowatoś...

Ćwiczenia - fizyka i chemia gleb

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 2464

SNy: Biotechnologia Studenckie Notatki Cyfrowe www.sny.one.pl Fizyka I – ćwiczenia notatki ze studiów na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Autor: Mateusz Jędrzejewski mateusz.jedrzejewski@one.pl www.jedrzejewski.one.pl Wrocław, 2006 SNy: Biotechno...

Maksymalne dopuszczalne stany uwilgotnienia gleb oraz zalewy powierzch...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Maksymalne dopuszczalne stany uwilgotnienia gleb • Dopuszczalne maksimum uwilgotnienia jest zależne: • rodzaju rośliny • fazy wegetacji roślin • rodzaju gleby • właściwości wody i jej ruchliwości • O dopuszczalnym maksymalnym uwilgotnieniu ...

Retencja - formy retencji w zlewni - retencja użyteczna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

Retencja, mała retencja, pojęcie szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową zasobów wodnych na skutek spowolnienia obiegu wody i związków chemicznych w małych zlewniach rzecznych Sposoby...

Stosunki termiczne w glebie, właściwości cieplne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

Stosunki termiczne w glebie, właściwości cieplne Zagadnienia: - pojemność cieplna, - przewodność cieplna, współczynnik przewodnictwa cieplnego, - równanie przewodnictwa cieplnego, - związek pojemności i przewodności cieplnej z wilg...

Bonitacja gleb i stefy klimatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631

Bonitacja gleb - podział gleb ze względu na ich wartość użytkową Cele bonitacji - ewidencja gruntów - scalaniu gruntów - planowanie prac polowych w gospodarstwie - naliczanie podatku gruntowego Rodzaje bonitacji - bonitacja gruntów ornych ...

Charakterystyka stanów uwilgotnienia gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3087

Charakterystyka stanów uwilgotnienia gleb - podstawowych stanów retencji wodnej Charakterystyczne stany uwilgotnienia - stany nasycenia woda gleby Pełna pojemnosc wodna - to stan nasycenia woda gleby przy którym wszystkie przestwory (lub prawie) sa wypełnione woda Maksymalna dopuszczalna pojemno...

Frakcje i grupy granulometryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały A. Podziały stosowane do 1998 roku: części szkieletowe 0,1mm *kamienne -grube 200 -srednie 200-100 -drobne 100-20 * żwir -gruby 20-10 -drobny 10-1 części ziemieniste 2 mm FRAKCJA KAMIENISTA: 75 mm • kamienie duże, głazy, bloki skalne ...