Fizyka i chemia gleb - strona 2

note /search

Grupy minerałów ilastych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Grupy minerałów ilastych Grupa kaolinitu - kaolinit, haloizyt, dikit. Sieć krystaliczna 1:1, odstępy pomiędzy warstwami są małe a sieć jest sztywna i nie ulega rozszerzeniu pod wpływem wilgoci. Posiadają niewielką zdolność pęcznienia i kurczen...

Ingerencja człowieka w glebę-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Los pestycydów w środowisku Pestycydy, po tym jak zostaną użyte na rośliny, albo na glebę, przechodzą cykl przemian, fizycznych, chemicznych i biologicznych i zanieczyszczają glebę, wody a wraz z nimi, zostają przeniesione do tkanek roślinnych...

Koloidy - powstawanie i podział-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Układy koloidalne powstają pod wpływem: - wietrzenia - lodowców - wody - wiatru - utleniania - hydrolizy Właściwości roztworów koloidalnych ruchy Brouna - (cząstki tym układ koloidalny jest trwalszy Micela tego samego koloidu glebowego wysy...

Kompleksy glebowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Kompleksy glebowo-rolnicze na gruntach ornych Wyróżniamy 14 kompleksów glebowo-rolniczych 1- pszenny bardzo dobry 2- pszenny dobry 3- kompleks pszenny wadliwy 4- żytni bardzo dobry 5- żytni dobry 6- żytni słaby 7- żytni bardzo słaby 8- zbożowo pastewny mocny 9- zbożowo pastewny słaby 10- ...

Kształtowanie się gleb i opis skał macierzystych oraz minerałów-opraco...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GLEB O powstawaniu i kształtowaniu się gleb decydują następujące czynniki glebotwórcze: - klimat - świat roślinny - świat zwierzęcy - woda - rzeźba terenu - skała macierzysta - działalność człowieka czas tworzenia się gleb MORFOLOGICZNE TYPY KRAJOBRAZOWE wydzielane są na...

Oczyszczalnie trzcinowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Oczyszczalnie hydrofitowe (złoża gruntowe z roślinnością) można podzielić - Systemy z powierzchniowym przepływem wody - poziom wody utrzymywany jest ponad powierzchnią gruntu, a rośliny zakorzenione w dnie lub na brzegach - Systemy z podpowierzchniowym przepływem wody - poziom wody utrzymuje się p...

Oczyszczanie gleb różnymi metodami-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Oczyszczanie (dekontaminacja) gleb i gruntów jest procesem, którego efektywnosć zależy od wielu czynników, w tym głównie od: • rodzaju zanieczyszczenia i jego koncentracji, • fizycznego stanu zanieczyszczenia w glebie, • własciwosci chemicznych, fizycznych i biologicznych substancji skażającyc...

Fizyka i chemia gleb - definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

Celem gleboznawstwa jest: - nauczanie rozpoznawania pokrywy glebowej, - określenie fizycznych i chemicznych właściwości gleb, - zapoznawanie się z prawami przyrody, które pozwolą zaplanować optymalną produkcję roślinną, - opracowanie metod podniesienia urodzajności gleb lekkich, których w Polsc...

Podział gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288

Podział gleb. CZARNOZIEMY- barwa czarna lub szara, duża głębokość poziomu próchnicznego (40-100cm), poziom przejściowy i skała macierzysta. Powstają z pyłów, sprzyja klimat kon...