Fizyka i chemia gleb - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka i chemia gleb - definicje - strona 1 Fizyka i chemia gleb - definicje - strona 2 Fizyka i chemia gleb - definicje - strona 3

Fragment notatki:

Celem gleboznawstwa jest:
- nauczanie rozpoznawania pokrywy glebowej,
- określenie fizycznych i chemicznych właściwości gleb,
- zapoznawanie się z prawami przyrody, które pozwolą zaplanować optymalną produkcję roślinną,
- opracowanie metod podniesienia urodzajności gleb lekkich, których w
Polsce jest ponad 40% powierzchni,
- ochrona gleb przed degradacją (zmeliorowane gleby torfowe),
- podniesienie urodzajności gleb terenów górskich,
- ochrona gleb przed erozją
Gleboznawstwo jest nauką mającą na celu wszechstronne zbadanie gleb jako tworów przyrody - a więc ich genezę, morfologię, właściwości, poznanie typów, rodzajów i gatunków, określenie zasięgów ich występowania.
GLEBA- to powierzchniowa, biologicznie aktywna warstwa skorupy ziemskiej, powstała
z różnych skał macierzystych pod wpływem czynników glebotwórczych i podlegająca
stałym przemianom w procesie glebotwórczym.
Nowoczesna gospodarka rolna opiera się na dokładnej znajomości gleby.
Znajomość gleb jest potrzebna do:
a. przestrzennego planowania
b. rejonizacji upraw
c. sporządzania planów gospodarczych
d. układania płodozmianów
e. ustalenia systemu uprawy mechanicznej
f. ustalenia systemów nawożenia i doboru nawozów.
Definicje
Zapasy wody w warstwie gleby lub całym profilu glebowym można wyrazić w mm słupa wody. Zapas ten często podawany jest także w jednostkach objętości wody w warstwie gleby na powierzchni 1m2 lub 1ha [m3/m2 lub m3/ha].
1 ha = 10000m2 10 m3/ha = 1 mm słupa wody Gdzie: h i - miąższość warstwy gleby [mm]
W % obj. - wilgotność objętościowa [%]
Ociekalność gleby - zdolność gleby do oddawania wody pod wpływem sił ciężkości.
Wzór: Współczynnikiem ociekalności nazywamy objętość wody swobodnie odciekającej z monolitu glebowego w pełni nasycenia przez objętość monolitu razy 100%. ociekalności profilu glebowego
Przewiewność gleby - zdolność utrzymywania w niej powietrza. Przewiewność zależy od: struktury gleby; sposobu uprawy gleby ( orka, kultywatorowanie, nawożenie, wapniowanie); zwiększa się pod wpływem odwodnienia.
Główne składniki gleby: sub mineralne 45%, powietrze 25%, sub organiczne 5%,woda 25%. Woda w glebie podlega działaniom sił: elektrostatycznych, kapilarnych, siły grawitacyjnej ziemskiej.
Faza stała - składniki mineralne, zw orga, zw mineralno organiczne. Faza ciekła - roztwór glebowy, czyli woda z rozpuszczonymi w niej związkami mineralnymi i organicznymi.

(…)

… o nienaruszonej strukturze, V - obj próbki, gleby gliniaste i ilaste 1- 1,6 g/cm3; gleby piszczyste 1,2 -1,8. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz