Ingerencja człowieka w glebę-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ingerencja człowieka w glebę-opracowanie - strona 1 Ingerencja człowieka w glebę-opracowanie - strona 2 Ingerencja człowieka w glebę-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Los pestycydów w środowisku
Pestycydy, po tym jak zostaną użyte na rośliny, albo na glebę, przechodzą cykl przemian, fizycznych, chemicznych i biologicznych i zanieczyszczają glebę, wody a wraz z nimi, zostają przeniesione do tkanek roślinnych i zwierzęcych a nawet ludzkich.
Problemem wynikającym ze stosowania pestycydów na glebę, jest fakt, że bardzo często blokują zmianę upraw na wiele lat i stwarzają problemy związane z toksycznymi pozostałościami w produktach rolnych. Zatrucie gleby pestycydami zaszło tak daleko, że nawet, jeśli ich stosowanie zostało zarzucone, znaleziono gleby, które zawierają powyżej 2 kilo DDT na 0,1 ha, nawet wiele lat po jego ostatnim zastosowaniu.
Nawozy chemiczne - są to grupy związków chemicznych, pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego stosowane do zwiększenia żyzności gleby.
Są to zwykle sole pierwiastków niezbędnych dla prawidłowego rozwoju roślin
Wady:
Wady wynikają ze złego stosowania i nadużywania gdy brak dokładnych analiz zasobności gleby
Zasolenie i wymywanie nawozów
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych
Ciężki sprzęt rolniczy
Szczególnie niekorzystne dla struktury gleby i jej urodzajności jest stosowanie wielu, następujących po sobie zabiegów uprawowych wykonywanych przy użyciu różnego rodzaju maszyn uprawowych.
Wady:
Zmiana, niszczenie struktury gleby poprzez ugniatanie,
Szybka degradacja gleby prowadząca do erozji wietrznej
Wzmaganie pyłów i wywiewanie warstwy próchniczej
Wysokie zużycie paliwa
Zanieczyszczenie powietrza spalinami
Podniesienie kosztów produkcji
Pestycydy - stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie,leśnictwie i sadownictwie, są to grupy związków
chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinne) i syntetycznego stosowanych do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych i roślin. Używane są również do zwalczania chorób
roślin, regulacji ich wzrostu i usuwania chwastów.
Wady:
Wysoka toksyczność i długi czas degradacji
Niszczenie organizmów pożytecznych
Akumulacja w środowisku, prowadząca do bioakumulacji w tkankach roślin i zwierząt prowadząca do chorób i mutacji Zasolenie i wymywanie nawozów
Zanieczyszczenie gleby i wód
Intensyfikacja - rolnictwa, ma na celu
podniesienie wydajności, rolnik nieżadko
używa a nawet nadużywa środki produkcji,
takich, jak maszyny rolnicze, nawadnianie,
stosowanie chemikaliów rolniczych itd.
Wady:


(…)

… się chorób i szkodników
Szybka degradacja gleby: ugniatanie oraz zniszczenie jej struktury, obniżanie żyzności, wzrost zawartości soli i kwasów, zanieczyszczenie chemikaliami, pestycydami oraz erozja.
Przeciążenie ekosystemów i uszczuplanie zasobów naturalnych
Monokultura - system rolniczy polegający na wieloletnim uprawianiu na tym samym
obszarze roślin jednego gatunku,
• roślin pokarmowych np. zbóż, trzciny
cukrowej,
• roślin w uprawach specjalistycznych np.
uprawy szklarniowe
roślin przemysłowych np. bawełny, tytoniu.
Wady:
Zmiana krajobrazu rolniczego
Szybka degradacja gleby
Rozprzestrzenianie się chorób i szkodników
Przeciążenie ekosystemów i uszczuplanie zasobów
Naturalnych
Proekologiczna alternatywa dla monokultur to:
Systemy rotacji upraw - płodozmianu
Ta metoda była ogólnie wytyczną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz