Środki ochrony roślin i nawozy sztuczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki ochrony roślin i nawozy sztuczne - omówienie - strona 1 Środki ochrony roślin i nawozy sztuczne - omówienie - strona 2 Środki ochrony roślin i nawozy sztuczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Środki ochrony roślin i nawozy sztuczne. Zagrożenia dla człowieka i środowiska.
Związki organiczne pochodzenia antropogennego są dużym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla fauny i flory. Szczególnie znaczenie wśród tych związków mają środki ochrony roślin i nawozy sztuczne ze względu na powszechność stosowania, trwałość w środowisku oraz toksyczne właściwości.
Środki ochrony roślin - substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty).
W nazewnictwie międzynarodowym dla wszystkich środków ochrony roślin przyjęła się ogólna nazwa pestycydy. Termin środki ochrony roślin jest pojęciem węższym niż pojęcie pestycydy, ponieważ stosowane są tylko w produkcji roślinnej.
Pestycydy (łac. pestis - zaraza, pomór, caedo - zabijam) - substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale również zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, a także do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.
Nawozy - substancje używane w uprawie roślin celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Nawozy naturalne (organiczne) i nawozy sztuczne.
Klasyfikacja pestycydów
Istnieje kilka klasyfikacji pestycydów, które oparte są na zróżnicowanych kryteriach podziału. Najczęściej spotykanymi są: podział w zależności od kierunku zastosowania i sposobu działania oraz ze względu na strukturę chemiczną.
Podział pestycydów w zależności od kierunku zastosowania
Zoocydy - środki do zwalczania szkodników zwierzęcych: Insektycydy - środki owadobójcze, Rodentycydy - środki gryzoniobójcze, Moluskocydy - środki mięczakobójcze, Nematocydy - środki nicieniobójcze, Larwicydy - środki larwobójcze, Aficydy - środki mszycobójcze, Akarycydy - środki roztoczobójcze, Owicydy - środki do niszczenia jaj owadów i roztoczy. Fungicydy - środki grzybobójcze. Herbicydy - środki chwastobójcze. Regulatory wzrostu - środki stymulujące lub hamujące procesy życiowe roślin:

(…)

… trwałością długo pozostają w obiegu. Przykładem może być np. osławione DDT i jego analogi oraz wiele innych
Wiele pestycydów posiada zdolność biokumulacji w organizmach żywych. Jest ona zazwyczaj większa w organizmach wodnych niż lądowych. Pestycydy skumulowane w organizmach żyjących w wodzie lub na lądzie mogą zostać biologicznie zwielokrotnione przez działanie łańcucha pokarmowego. Jest to szczególnie niebezpieczne dla organizmów znajdujących się na końcu łańcucha pokarmowego, takich jak drapieżnik lub człowiek. W swoim pokarmie przyjmują one dużą dawkę już wzbogaconych zanieczyszczeń. Zagrożenie
Zamierzonym celem stosowania pestycydów jest niszczenie (zabijanie) form życia niekorzystnych lub szkodliwych dla człowieka. Założeniem idealnym jest pełna wybiórczość działania, tj. niszczące - toksyczne…
…-zaburzenia ze strony świadomości, bóle głowy, stany lękowe, nadpobudliwość ruchowa, padaczka, skurcze tężcowe kończyn, drgawki.
Działają neurotoksycznie marskość wątroby arytmia serca
Objawy ostrego zatrucia DDT u ludzi: wzmożona pobudliwość, zaburzenia koordynacji ruchów, bóle głowy, wymioty i drgawki, zgon na skutek porażenia ośrodka oddechowego i obrzęku płuc. Szacuje się, że dawka śmiertelna DDT…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz