Nawozy mineralne i pestycydy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawozy mineralne i pestycydy - strona 1 Nawozy mineralne i pestycydy - strona 2 Nawozy mineralne i pestycydy - strona 3

Fragment notatki:


nawozy mineralne i pestycydy Nawozy mineralne Zaczynamy od nawozów . Dzielimy je na organiczne i nieorganiczne (mineralne). Nawozy mineralne są wytwarzane fabrycznie i znany jest ściśle ich skład chemiczny. Większość z nich zawiera 3 pierwiastki - azot, fosfor i potas, które są najczęściej czynnikami ograniczającymi wzrost roślin. Procentowa zawartość tych składników w nawozie jest zwykle podana na opakowaniu. Przez zmianę względnego stężenia azotu, fosforu i potasu w nawozie plantator może wywołać różne reakcje wzrostowe roślin.
wysokoprocentowe zawierają proste, bezpośrednio przyswajalne dla roślin lub po niewielkich tylko przemianach w glebie związki chemiczne surowcami do produkcji są kopaliny, rudy, odpady przemysłu hutniczego, także odpady pochodzenia zwierzęcego niektóre poprawiają strukturę gleby, zmieniają jej odczyn usuwają toksyczne substancje Nawozy mineralne możemy podzielić na azotowe - to nawozy , które zawierają główny składnik pokarmowy roślin - azot , niezbędny do syntezy m.in. białek, często w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, rzadziej w formie przyswajalnej po przemianach zachodzących w glebie. Spośród wszelkich nawozów mineralnych nawozy azotowe mają największe znaczenie gospodarcze, wpływając w największym stopniu na plonowanie większości roślin. Nawozy te dzieli się na : amonowe, saletrzane, amonowe-saletrzane i amidowe . Kolejnym rodzajem są fosforowe -głównym składnikiem jest fosfor , makroelement w odżywianiu roślin , składnik białek , fityny , także organicznych kwasów nukleinowych ortofosforanów i metafosforanów. Do najważniejszych należą m.in. superfosfaty, precypitat czy supertomasy na . Kolejnym rodzajem są nawozy potasowe głównym składnikiem jest potas w formie kationu K + , będący makroskładnikiem pokarmowym dla roślin , niezbędny przy asymilacji dwutlenku węgla (CO 2 ) oraz do biosyntezy związków organicznych - jego niedobór powoduje mniejsze wytwarzanie cukrów ( monosacharydów i skrobi ). Wady nawozów mineralnych . Przy nieumiejętnym stosowaniu wysokich dawek nawozów, szczególnie azotowych, pojawiają się pewne niebezpieczeństwa. W roślinach nawożonych azotem saletrzanym azotany ulegają redukcji początkowo do azotynów , a następnie do jonów amonowych . Jeśli roślina p obierze zbyt dużo azotanów to w częściach jadalnych np. liściach sałaty czy szpinaku mogą gromadzić się toksyczne dla ludzi i zwierząt azotyny. Powodują one zmiany we krwi -powstawanie methemoglobiny, niezdolnej do przenoszenia tlenu w organizmie), szczególnie niebezpieczne dla dzieci i ludzi w podeszłym wieku. Nakłada to na rolników obowiązek racjonalnego stosowania nawozów. Każdy makro- i mikro-element dostarczony w nadmiernej ilości powoduje u roślin zaburzenia w procesie wzrostu

(…)

… i biologicznych i zanieczyszczają glebę, wody a wraz z nimi, zostają przeniesione do tkanek roślinnych i zwierzęcych a nawet ludzkich.
Bardzo trwałe Więcej niż 1,5 roku
Trwałe Około półtora roku
Nietrwałe Około pół roku
Lata Ilość substancji aktywnej kg/h
1992
0,46
1993
0,47
1994
0,50
1995
0,47
1996
0,65
1997
0,65
1998
0,58
1999
0,61
2000
0,61
2001
0.60
2002
0,79
Szybko degradujące Około kwartału
Zużycie pestycydów w latach 1992-2002. Widzimy, że ilość zużytych substancji w roku 2002 jest sporo wyższa niż w roku 1992.
Najważniejsze efekty działania pestycydów na zdrowie to: upośledzenie centralnego układu nerwowego
dermatozy, oparzenia i inne choroby skórne
choroby żołądka i zatrucia
osłabienie, zawroty głowy, paraliż stóp
upośledzenie układu oddechowego
działanie mutagenne i nowotworowe
nowotwory (prostaty…

Insektycydy (środki owadobójcze)
Herbicydy (chwastobójcze)
Fungicydy(grzybobójcze)
Moluskocydy (ślimakobójcze)
Nematocydy(nicieniobójcze)
Rodencydy(gryzoniobójcze)
Bakteriocydy(bakteriobójcze)
Defolianty(usuwające liście roślin) Duża toksyczność w stosunku do szkodników i mała toksyczność w stosunku do pozostałych organizmów gł. Do człowieka
Odpowiednia trwałość
Zdolność degradacji w środowisku
Pestycydy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz