Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 11 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 11 - strona 2 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 11 - strona 3

Fragment notatki:


Chemiczne właściwości gleb określa: - skład chemiczny gleby - formy i związki pierwiastków występujących w glebie - przemiany związków chemicznych Skład chemiczny gleby zależy od: - składu mineralogicznego masy glebowej - składu i zawartości materi  organicznej - składu roztworu glebowego - kierunku procesów mikrobiologicznych Forma występowania pierwiastków zależy od: - ilości i jakości koloidów glebowych - odczynu - właściwości sorpcyjnych - właściwości oksydoredukcyjnych gleby Skład chemiczny skorupy ziemskiej(litosfery), w %: Tlen 49,13 Krzem 26,00 Glin 7,45 Żelazo 4,20 Wapń 3,25 Sód 2,40 Magnez 2,35 Potas 2,35 Wodór 1 Węgiel, chlor, fosfor, siarka, mangan i inne 2 Zawartość i rozmieszczenie poszczególnych pierwiastków w glebie zależy głównie od:  Skały, z której wytworzyła się gleba  Składu granulometrycznego  Przebiegu procesów glebotwórczych Podział pierwiastków wg ilości niezbędnych roślinom:  Makroelementy (makropierwiastki) Występują w glebach w dużych ilościach i w dużych ilościach są pobierane przez rośliny. Ich nadmiar na ogół  nie jest szkodliwy dla roślin, ale niedobór może powodować zahamowanie wzrostu. C, O – rośliny pobierają z powietrza H – rośliny pobierają z wody glebowej N – częściowo z powietrza, ale też z roztworu glebowego Mg, P, K, Ca, Mg, S, Fe – z roztworu glebowego AZOT Stanowi materiał budulcowy białek, wchodzi w skład kwasów nukleinowych (RNA, DNA) i kwasów  adenozyno fosforanowych (ATP, ADP), znajduje się w składzie niektórych witamin, alkaloidów, chlorofilu i  innych połączeń biorących udział we wzroście w rozwoju organizmów roślinnych i zwierzęcych. Pobudza  wzrost części nadziemnych roślin, nadaje im intensywną zieloną barwę, reguluje pobieranie składników  pokarmowych (potas, fosfor i In.) przez rośliny. Całkowita zawartość N w warstwie ornej gleby: - w glebach mineralnych 0,02% - 0,35% : 600 – 10500kg/ha Formy azotu: 1) N organiczny – wchodzi w skład substancji organicznej gleby i próchnicy  N organiczny    N nieorganiczny 98 – 99% dostępny dla roślin Niedostępny dla roślin 2) N – NH4 (azot amonowy) – związany trwale przez minerały ilaste – il it, wermikulit, niedostępny dla  roślin 3) N – w związkach mineralnych (rozpuszczalny) – dostępny dla roślin  N – NO3 – forma azotanowa w roztworze glebowym łatwiej dostępna przy odczynie kwaśnym  N – NH4 – forma amonowa w kompleksie sorpcyjnym i w roztworze glebowym, łatwiej dostępna  przy odczynie obojętnym lub słabo zasadowym

(…)

… wymywanego azotu duży wpływ ma sposób użytkowania gleby:
Warzywa > okopowe > zbożowe > trawy
Grunty orne > użytki zielone > las

… + HOH

R – CH2OH + NH3 + energia
Enzymatyczna
amoniak
2NH3 + H2O + CO2  (NH4)2CO3 + 2NH4+ + CO22) Nitryfikacja – utlenianie amoniaku przez kwas azotawy do kwasu azotowego; przebiega w
warunkach dobrego natlenienia, odpowiedniej temperaturze i odczynie pH
3) Denitryfikacja – redukcja azotanu do azotynu i wydzielanie wolnego azotu; zachodzi w warunkach
braku dostępu tlenu w głębszych warstwach gleby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz