Ekotoksykologia

note /search

Badania testowe - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

Badania testowe Testy - badania ilościowe, oparte na szczegółowej ocenie wpływu substancji toksycznych na organizmy żywe Pozwala na ocenę sumarycznej toksyczności z uwzględnieniem interakcji pomiędzy składnikami mieszaniny Oprócz wyznaczania stężenia szkodliwego pozwalają określić czas ekspozycji...

Bioindykator-opracowanie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2604

Bioindykator - organizm żywy (rośliny, zwierzęta) mające określone wymagania siedliskowe, wykorzystywane jako wskaźnik stanu środowiska naturalnego. Cechy bioindykatorów Powinien dawać odpowiedź reprezentatywną dla ekosystemu Odpowiedź powinna być określana z dostateczną łatwością Konieczna jes...

Biomagnifikacja - opracowanie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3360

Biomagnifikacja - procesy zachodzące w ekosystemie, w wyniku których następuje wzrost stężenia substancji toksycznej w organizmie zajmującym wyższy poziom w łańcuchu zależności troficznych. Ptaki drapieżne Ryby wzrost stężenia toksyn Organizmy wodne ppm - jedna część na milion Akumulacja zwłas...

Biomarkery stosowane w ekotoksykologii - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2940

Biomarkery stosowane w ekotoksykologii Biochemiczne - hamowanie AChE, hamowanie syntezy ALA - indukcja monooksygenaz - indukcja metalotioneiny Fizjologiczne - zmniejszenie grubości skorupy jaja - maskulinizacja („imposex”) Morfologiczne - tempo wzrostu Behawioralne - spadek konsumpcji Podział b...

Cechy gatunków stosowanych w badaniach testowych - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Cechy gatunków stosowanych w badaniach testowych Dostępność hodowli, łatwość pozyskania Łatwy w hodowli w laboratorium  ilość osobników potrzebna do testu Znajomość struktury genetycznej i genealogii oraz historii hodowli Znajomość wrażliwości na różne klasy substancji na badany związek chemic...

Choroba itai-itai - opracowanie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

Choroba itai-itai itai-itai → oznacza silny ból, pierwsze objawy u kobiet powyżej 50rż Wynikła z przewlekłego, środowiskowego narażenia na kadm. Pewne obszary pól ryżowych były nawożone wodą z kopalni zawierającą kadm. Kadm nie jest potrzebny roślinom, ale bardzo łatwo jest akumulowany w tkankach....

Choroba Minamata - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3745

Choroba Minamata - masowe zatrucia rtęcią, katastrofa ekologiczna W Japonii nad zatoką Minamata - do wód tej zatoki odprowadzane były ścieki z fabryki chlorku winylu, zawierały one niewie...

DDT (dichlorodifenylotrichloroetan) - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

DDT (dichlorodifenylotrichloroetan) 1874 - Othmar Zeidler 1939 - Paul Hermann Műller → odkrycie właściwości DDT, zastosowanie jako insektycyd Mechanizm działania toksycznego DDT - działa na kanał sodowy, przedłuża czas jego otwarcia. Związek bardzo toksyczny dla owadów, brak niebezpieczeństwa dl...

Podkstawy ekotoksykologii - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

EKOTOKSYKOLOGIA PODSTAWY ekologia + toksykologia = ekotoksykologia „E. zajmuje się ochroną systemów ekologicznych przed szkodliwym działaniem syntetycznych substancji chemicznych” (Calow, 1993) „Nauka integrująca ekologiczne i toksykologicz...