Biomarkery stosowane w ekotoksykologii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomarkery stosowane w ekotoksykologii - wykład - strona 1 Biomarkery stosowane w ekotoksykologii - wykład - strona 2 Biomarkery stosowane w ekotoksykologii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Biomarkery stosowane w ekotoksykologii Biochemiczne - hamowanie AChE, hamowanie syntezy ALA
- indukcja monooksygenaz
- indukcja metalotioneiny Fizjologiczne - zmniejszenie grubości skorupy jaja
- maskulinizacja („imposex”) Morfologiczne - tempo wzrostu Behawioralne - spadek konsumpcji
Podział biomarkerów w ekotoksykologii ( Biomarkery biochemiczne )
„złote” - najdoskonalsze, najbardziej specyficzne
„srebrne” - pozwalające na identyfikację skutków działania ważnych grup substancji chemicznych
„brązowe” - najmniej specyficzne, pozwalające na wykrycie niekorzystnych zmian w organizmie ale bez bliższej identyfikacji przyczyny
Złote biomarkery
- hamowanie acetylocholinoesterazy - inhibitory - pestycydy fosfoorganiczne, karbaminiany
- analiza AChE
Jednoznaczne wyniki
Szybsza i tańsza od oznaczenia zawartości pestycydu
- interpretacja wyników
Zahamowanie AChE
o ok. 20% świadczy o narażeniu
o ok. 60% prowadzi nieodwracalnie do śmierci
hamowanie syntezy kwasu delta-aminolewulinowego (ALA) - ołów
Srebrne biomarkery - indukcja monooksygenaz - powodowana przez różne związki (polichlorki bifenyli, dioksyny) u kręgowców i bezkręgowców
- indukcja metalotionein - wysoki poziom tych białek w wątrobie jest spowodowany nadmiarem niektórych metali ciężkich w oraganizmie (Cd, Cu, Zn, Hg) Metalotioneina - białko o małej masie cząsteczkowej (6000 - 7000 Da) i dużej zawartości reszt cysteiny (30% aa), wiąże ZN, Cd, Mg
Biomarkery fizjologiczne - imposex u kaczenic i małży wywołany przez TBT
-cieńsza i miękka skorupka jaj ptaków drapieżnych przez DDT Biomarkery morfologiczne - w warunkach stresu - mniejsza rozrodczość i tempo wzrostu
- skorupiaki - kiełż - ocena stężenia Zn i pH Biomarkery zachowania - trudności
Najlepiej zbadane i najłatwiejsze do wykonania i oceny ilościowej są testy o najmniejszym znaczeniu dla środowiska
Najodpowiedniejsze formy zachowania są w stosunku do zmian najbardziej konserwatywne
- unikanie toksyn przez ryby
Badanie z kwasem octowym
Komory z monitorami i komputerowymi systemami rejestracji
Narażenie na promieniowanie jonizujące i Hg
Wzrost ryzyka zjedzenia gambuzy pospolitej przez bassa wielkogębowego, narażenie na kamaryl - mniejsza zdolność dżdżownic do drążenia w glebie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz