Toksyczność arsenu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksyczność arsenu - strona 1 Toksyczność arsenu - strona 2 Toksyczność arsenu - strona 3

Fragment notatki:

Arsenic: toxicity, oxidative stress and  human disease    Arsen  - informacje ogólne  •  33  pierwiastek w układzie okresowym   • półmetal   • w przyrodzie (wszechobecny)   –  w trzech formach alotropowych : α (żółta), β (czarna), γ (szara), w  stanie metalicznym i w wielu formach jonowych  • najczęstsze stopnie utleniania :+5, +3 i −3 , na których pierwiastek może  tworzyć nieorganiczne i organiczne związki w środowisku i w organizmie  człowieka  –  As  w połączeniu z  O, S, Cl  – arsen nieorganiczny  –  As  z   H  czy  C  –  arsen organiczny  • większość związków  nie ma zapachu ani koloru  (nie od razu widoczny w  żywności, wodzie czy powietrzu - powodując tym samym poważne  zagrożenie dla zdrowia człowieka, z uwagi na toksyczny charakter  pierwiastka  • „arsen” jest synonimem trucizny    Arsen  - źródło i drogi narazenia  Źródło:   •  żywność  - owoce morza, ryż,  grzyby i drób, skażone wino lub  bimber  • tradycyjne  chińskie ziołowe  produkty , celowo wzbogacone w   arsen do celów terapeutycznych,  mogą stanowić poważne  zagrożenie dla zdrowia  •  kolorowe pigmenty , które są  wykorzystywane w przemyśle  kosmetycznym   – cienie do powiek    Drogi narażenia:   •  przez skórę powiek ( egzemy)  – cząsteczki rozpuszczalne w wodzie  – małe ryzyko zatrucia na tej drodze  •  Przez płuca  – cząstki w pyle  –  Przez układ pokarmowy  • z żywnością       Arsen   - wchłanianie  • Dzienne pobranie arsenu przez człowieka waha  się granicach 10 – 370 μg (dawka śmiertelna to  70-200 mg).       •  Nieorganiczne  związki arsenu trójwartościowego,  dobrze rozpuszczalne w wodzie, wchłaniają się z  przewodu pokarmowego człowieka w  45– 95%,  organiczne  związki arsenu z wydajnością  75 –  85%.       • Wchłanianie arsenu z układu oddechowego zależy  od właściwości chemicznych,  postaci i rozmiaru  cząstek występujących w powietrzu.     Arsen  - metabolizm  – Po przedostaniu się do organizmu przenika do  układu  krążenia  – Przedostaje się do ciała głównie w postaci  trójwartościowej  nieorganicznej formy  As (III)  za pomocą prostego mechanizmu  dyfuzji .   – Tylko niewielka ilość  As(V)  może przejść przez błony  komórkowe   • za pośrednictwem transportu zależnego od energii, po czym  natychmiast zredukowane jest do trójwartościowego arsenu  •Zarówno organiczne jak i nieorganiczne formy opuszczają ciało 

(…)

… dihydrolipoamidu, co powoduje
redukcję przekształcania pirogronianu do
acetylokoenzymu A (CoA), przez co jest mniejsza
aktywność cyklu kwasu cytrynowego i produkcja
komórkowego ATP.
• produkcję glutationu (chroni komórki przed
szkodliwym działaniem tlenu) powodując stres
oksydacyjny.
• wchłanianie glukozy w komórkach, glukoneogenezę
(enzymatyczny proces przekształcania
niecukrowcowych prekursorów w glukozę),
oksydację kwasów tłuszczowych oraz dalszą
produkcję acetylokoenzymu A (CoA).
Nieorganiczny As (V)
• Częściowo, toksyczność As(V) wynika z jego konwersji do As(III).
• Współzawodniczy z nieorganicznym fosforanem i zastępuje go w szlaku
glikolitycznym oddychania komórkowego
– w obecności pięciowartościowego arsenu, difosforan adenozyny (ADP) tworzy
arsenian ADP zamiast ATP, co skutkuje brakiem wysokoenergetycznych
fosforanowych wiązań ATP.
Stres oksydacyjny
• Reaktywne formy tlenu i azotu powstają podczas metabolizmu nieorganicznego
arsenu w żywych komórkach
• W komórkach narażonych na arsen powstaje więcej
– rodników nadtlenkowych (ROO •),
– anionów ponadtlenkowych (O2• -),
– tlenu singletowego (1O2), r
– rodników hydroksylowych(• OH),
nadtlenku wodoru (H2O2),
– rodników dimethylarsenowych [(CH3)]• 2As…
… w glukozę),
oksydację kwasów tłuszczowych oraz dalszą
produkcję acetylokoenzymu A (CoA).
Nieorganiczny As (V)

Częściowo, toksyczność As(V) wynika z jego konwersji do As(III).

Współzawodniczy z nieorganicznym fosforanem i zastępuje go w szlaku
glikolitycznym oddychania komórkowego
– w obecności pięciowartościowego arsenu, difosforan adenozyny (ADP) tworzy
arsenian ADP zamiast ATP, co skutkuje brakiem…
… na aktywność wielu enzymów, w szczególności grupy
enzymów odpowiedzialnych za syntezę i degradacja hemu oraz aktywację
oksygenazy hemowej.
• Indukcja oksygenazy hemowej 1 (HO1) - biomarker ekspozycji na arsenin.
– w ludzkich komórkach limfoblastoidalnych
• Wzrost poziomu związków związanych z hemem (uroporfiryny,
koproporfiryny i bilirubiny) w moczu – czuły biomarkerem oddziaływania
arsenu.
Podsumowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz