Monokultura

note /search

Leki odchudzające

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Żywienie człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

(monokultura), w przypadku epidemii - totalne zniszczenie upraw WHO Problem pasz 80% pasz, to pasze...

Główne czynniki rozwoju lokalnego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

komplementarnych, niż wyspecjalizowane ośrodki monokultury gospodarczej. Rynek lokalny i rynki zewnętrzne - rynek...

Środowisko biotyczne miasta

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

jest nieodpowiednia dla warunków siedliskowych - monokultura lub kompozycyjna mało zróżnicowana. Powoduje to brak...

Pokrycie terenu - analiza

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

%. Reprezentowane są przez monokulturę świerka. Są to Ryc.1. Mapa topograficzna obszaru testowego lasy hodowlane...

Roślinność w Polsce

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

lasów, nieduże wymagania, lasy obszarów wypoczynkowych, dolin rzek, na sandrach - monokultury, rozległe...