Główne czynniki rozwoju lokalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne czynniki rozwoju lokalnego - strona 1

Fragment notatki:

Główne czynniki rozwoju lokalnego. Potrzeby społeczności lokalnych - potrzeby których chęć czy wola zaspokajania może pobudzić rozwój lokalny. Zasoby i walory środowiska przyrodniczego - wykorzystywane przez człowieka elementy środowiska przyrodniczego (zasoby i siły przyrody, warunki przyrodnicze, przestrzeń geograficzna, korzystne położenie geograficzne) Zasoby pracy - zasoby pracy kształtują się na wielu poziomach. Należy dobrać taki tok rozwoju, aby możliwie najefektywniej wykorzystać oferowane zasoby pracy, natomiast w celu podniesienia kwalifikacji zorganizować jak najbardziej urozmaiconą i przychylną szanse rozwoju czy przekwalifikowania. Zainwestowanie infrastrukturalne - inwestorzy poszukujący lokalizacji dla zamierzonej działalności gospodarczej będą starali się znaleźć takie miejsca, w których będzie można ograniczyć do minimum koszty realizacji inwestycji. Istniejący potencjał gospodarczy - znacznie więcej szans rozwojowych posiadają regiony, miasta i gminy wielofunkcyjne, w którym istnieją warunki podejmowania działalności gospodarczej przez nowe podmioty, warunki współdziałania z innymi podmiotami oraz prowadzenia działań komplementarnych, niż wyspecjalizowane ośrodki monokultury gospodarczej. Rynek lokalny i rynki zewnętrzne - rynek nie jest czymś stałym. Kształtują go i zmieniają producenci i konsumenci. Kapitał finansowy, zwłaszcza inwestycyjny -kapitał inwestycyjny to taki który w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy. Poziom nauki, techniki i kultury - efektami swego rozwoju służy postępowi społecznemu i rozwoju jednostki. Nowoczesne technologie wytwarzania -pierwszorzędne znaczenie dla restrukturyzacji i unowocześnienia gospodarki oraz aktywizacji siły roboczej, zwłaszcza młodej i dobrze wykształconej. Teren i korzyści miejsca - wiele właściwości terenu przesądza o jego walorach i gospodarczym znaczeniu, wystarczy choćby wskazać na takie cechy jak wielkość, położenie, dostępność przestrzenna, formy zagospodarowania, itp. Stosunki międzynarodowe i współpraca bilateralna - umowy międzynarodowe, przepustowość wymiany handlowej między ściśle współpracującymi państwami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz