Pokrycie terenu - analiza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokrycie terenu - analiza - strona 1 Pokrycie terenu - analiza - strona 2 Pokrycie terenu - analiza - strona 3

Fragment notatki:


Ryc. 2. Trójwymiarowy model pokrycia terenu obszaru  testowego. (Na podstawie BDO. Wykonanie własne)  Magdalena Stec                       19.12.2012r      Analiza pokrycia terenu obszaru testowego w świetle danych cyfrowych i literatury -  - zmiany historyczne      Obszar testowy obejmuje swym zasięgiem wschodnią część masywu Karkonoszy oraz  fragment  Kotliny  Jeleniogórskiej.  (ryc.  1.)  Do  większych  rzek  rejonu  należą  Łomnica  (lewostronny  dopływ  Bobru)  oraz  jej  dopływy  Łomniczka  i  Jedlica.  Osadnictwo  na  wskazanym  obszarze  rozwinęło  się  głównie  wzdłuż  rzek.  Ogółem  teren  ten  jest  pod  wpływem  antropopresji,  co  na  przestrzeni  wieków  bardzo  zmieniło  jego  pierwotną  strukturę.    Największy  procentowy  udział  w  strukturze  pokrycia  terenu  mają  lasy  iglaste,  ponad  36  %.  Reprezentowane  są  przez  monokulturę  świerka.  Są  to  lasy  hodowlane,  zupełnie  inne  od  roślinności  naturalnej.  W  najniższych  partiach  Karkonoszy  roślinnością  pierwotną  były  grądy  bukowo- dębowo-grabowe, które zostały wycięte i w większości zamienione na łąki (obecnie zajmują  24 % obszaru) oraz pola uprawne (grunty orne wraz z innymi terenami rolniczymi to obecnie  35 % pokrycia obszaru testowego). W niższych  partiach  gór oraz w Kotlinie Jeleniogórskiej  Ryc.1. Mapa topograficzna obszaru testowego  występują  również  lasy  mieszane  (15  %  pokrycia  powierzchni).  Zajmują  one  zachowane  szczątkowo,  i  częściowo  odtworzone  piętro  pogórza.  Człowiek  prowadząc  gospodarkę  pasterską  przekształcił  nie  tylko  najniżej  położone  tereny,    łąki  powstały  również  w  piętrze  regla dolnego. Obecnie odejście od gospodarki łąkowej i pozostawienie tych zbiorowisk bez  regularnego wykaszania prowadzi do ich zarastania. Pierwotnie na wysokości 500 – 1000 m  n.p.m.    rosły  lasy  bukowe  z  domieszką  jodły.  Obecnie  są  to  w  dużej  mierze  wspomniane  wcześniej lasy mieszane, lasy monokultury świerka a także inne formy roślinności (ogółem 9  %  pokrycia  obszaru  testowego).  W  reglu  górnym  dominował  już  świerk.  Jednak  naturalne  bory  świerkowe  zostały  zniszczone  w  latach  osiemdziesiątych  XX  wieku,  podczas  klęski  ekologicznej. Lasy obecnie porastające teren to w dużym stopniu lasy rekultywowane.    Wszelkie  przekształcenia  wiązać  należy  ze  stopniową  adaptacją  terenu  Sudetów  do 

(…)

… pogórze i regiel dolny, z których
pozyskiwano drewno na opał. Na te tereny wkraczały łąki i pola uprawne. Kolejna, trzecia już
fala kolonizacji związana byłą z gospodarka leśną obejmującą wyższe partie gór oraz z
wypalaniem węgla drzewnego przez kurzaków. Rozwój górnictwa zahamowany został przez
wojnę trzydziestoletnią (I poł. XVII w.). Ludność pozbawiona zajęcia i podstawowego źródła
utrzymania jakim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz