Obserwacja spektroskopowa zdjęć lotniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obserwacja spektroskopowa zdjęć lotniczych - strona 1 Obserwacja spektroskopowa zdjęć lotniczych - strona 2 Obserwacja spektroskopowa zdjęć lotniczych - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE NR 5 Obserwacja stereoskopowa zdjęć lotniczych. 1. Wstęp teoretyczny. Fotogrametria to pomiar (pośredni) za pomocą spektrofotometru dokonywany na fotografi .  Informacje   o   obiektach   uzyskujemy   przez   pomiar,   rejestrację   i   interpretację   zdjęć  fotograficznych. Wyniki pomiarów uzyskujemy w sposób pośredni na podstawie znajomości  elementów orientacji zewnętrznej i wewnętrznej zdjęć. Podział fotogrametri  ze względu na miejsce wykonania zdjęć: - naziemna; - lotnicza; W wykonywanym przez nas ćwiczeniu mieliśmy do czynienia ze zdjęciami lotniczymi okolic  Trójmiasta. W   obserwacji   stereoskopowej   zdjęć   lotniczych   wykorzystuje   się   zdolność   widzenia  przestrzennego, czyli zdolność oceniania odległości oglądanych przedmiotów. Zdolność ta  polega na różnicy obrazów jakie docierają i są analizowane przez mózg, a są odczytywane  przez lewe i prawe oko. Widzenie   przestrzeni   (przy   oglądaniu   dwóch   zdjęć)   możliwe   jest   dzięki   obserwacji   tego  samego obiektu z dwóch zdjęć (wykonanych z różnych stanowisk). Układ dwóch takich zdjęć  nazywamy stereogramem. Metody fotogrametri  stosowane są w: - sporządzaniu i aktualizacji map sytuacyjno - wysokościowych; - inwentaryzacji obiektów; - sporządzaniu pomiarów dla potrzeb architektury (np.: planowanie krajobrazu) oraz innych  dziedzin projektowych; - określaniu podstawowych parametrów obiektów: wymiary (w tym wysokość), kubatura, itp.;  Dla pełnego oddania terenu zdjęcia lotnicze dokonujemy w zespole zdjęć (utworzony przez  minimum:   dwa   szeregi),   przy  odpowiednim   pokryciu   podłużnym   i   poprzecznym.   Pokrycie  obejmuje odpowiednio 20% oraz 60% (wartości minimalne). Zdjęcia lotnicze wykonuje się  przy   dokładnie   ustalonych   wartościach   takich   jak:   wysokość   lotu   samolotu,   czas  naświetlania,   liczba   zdjęć   w   szeregu,   liczba   szeregów,   itp.   Negatywy   zdjęć   lotniczych  (diapozytywy)   mają   wymiar   230x230mm.   Zdjęcia   wykonywane   są   automatycznie,   przy  zastosowaniu takich technik jak GPS (dla precyzyjnego określania położenia i kontroli lotu) i  innych.   Zdjęcia   te   pozbawione   są   rozmazania   obrazu   oraz   błędów   optycznych   (poprzez  zastosowanie   precyzyjnych,   nowoczesnych   soczewek).   Zdjęcia   można   wykonać   zarówno  jako czarno-białe i kolorowe (wykorzystywane przy planowaniu i interpretacji terenu). Zdjęcia  te mogą służyć przy opracowywaniu map numerycznych, dzięki obróbce komputerowej.

(…)

…, zawierające
wspólną część terenu. Manewrując zdjęciami uzyskaliśmy efekt stereoskopowy. Następnie
określiliśmy charakterystykę sytuacyjną i wysokościową terenu w obrębie wspólnego
pokrycia się obrazów. Arkusz kalki technicznej nałożyliśmy na jedno ze zdjęć, odrysowaliśmy
ważniejsze elementy sytuacji wraz z rzeźbą terenu, tj: drogi, jeziora, teren zabudowany, lasy,
tereny uprawne, łąki, tereny zieleni, nierówności terenu (doliny, grzbiety). Wyniki naszej
obserwacji zostały przedstawione na załączonym arkuszu kalki.
3. Legenda:
- las;
- łąka, pastwisko, inna roślinność trawiasta;
- teren zieleni;
- teren zabudowany;
-góry
- tereny nieużytkowe;
- droga gruntowa, droga polna, droga leśna, ścieżka dla pieszych;
- drogi główne
- wyraźne granice obszaru różnego pokrycia terenu.
-grzbiety górskie
4. Literatura…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz