Zdjęcia lotnicze - geodezja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdjęcia lotnicze - geodezja - strona 1 Zdjęcia lotnicze - geodezja - strona 2 Zdjęcia lotnicze - geodezja - strona 3

Fragment notatki:

Część teoretyczna 1. Podział fotogrametrii     Fotogrametrię można podzielić: 1) ze względu na zastosowanie: topograficzną nietopograficzną 2) ze względu na miejsce z którego wykonywane jest zdjęcie:lotniczą           naziemną. Ad.1        Topograficzna- tutaj mierzonym obiektem jest powierzchnia topograficzna ziemi i  obiekty sytuacyjne. Wynikiem pomiaru są różnego rodzaju mapy.        Nietopograficzna (bliskiego zasięgu)- tutaj mierzonym przedmiotem może być położenie,  kształt, deformacja, ruch różnych obiektów, konstrukcji itp. Ad.2        Lotnicza (aerofotogrametria)- wykorzystuje zdjęcia wykonane z samolotu i innych  urządzeń latajacych. Wykorzystuje tu się również lotnicze i satelitarne zobrazowania  niefotograficzne. W przypadku zdjęć i obrazów satelitarnych mówi się o fotogrametrii  satelitarnej.       Naziemna (terrofotogrametria)- wykorzystanie zdjęć wykonanych ze stanowisk  naziemnych. 2. Rodzaje zdjęć fotogrametrycznych                        Podział ze względu na miejsce wykonania: - lotnicze- wykonane z urządzeń latających, - naziemne- wykonane z powierzchni ziemi.                    Zdjęcia lotnicze dzielimy również na: - czarno-białe (tańsze) - kolorowe (droższe), wykorzystywane do otrzymania  efektu stereoskopowego).                  Rodzaje zdjęć lotniczych (w zależności od położenia kamery fotograficznej): - zdjęcia pionowe, - zdjęcia nachylone, - zdjęcia ukośne. Pionowe tzn. przy położeniu osi optycznej kamery (kąt nachylenia3º, ale brak widoku horyzontu. Ukośne tzn. kąt nachylenia jw. Ale z widocznym horyzontem. 3. Zasady i warunki wykonania zdjęć oraz jego cechy     W zasadzie typowymi zdjęciami wykorzystywanymi w opracowaniach fotogrametrycznych  są zdjęcia prawie pionowe. Wykonuje się zdjęcia pojedyncze, szeregi zdjęć oraz zespoły zdjęć.  Zdjęcia pojedyncze  wykonuje się dla niewielkich obiektów.  Szeregi  znajdują zastosowanie, gdy obiekt  fotografowany wykracza poza zasięg pojedynczego zdjęcia lub gdy konieczne jest uzyskanie  modelu stereoskopowego. Samolot wykonujący szereg zdjęć leci uprzednio ustalonym  kursem, a kamera wykonuje zdjęcia w ustalonych uprzednio odstępach czasu. Wyróżniamy  tutaj  pokrycie podłużne zdjęć lotniczych-  stosunek powierzchni dwukrotnie sfotografowanej  do powierzchni pojedynczego zdjęcia. Zespół zdjęć robi się w przypadku fotografowania większych obszarów. Składa się on z kilku  szeregów równoległych, o wzajemnym pokryciu, nazywanym  pokryciem poprzecznym -  stosunek procentowy długości wzajemnie pokrywających się części zdjęć sąsiednich 

(…)

… je w ten sposób,
aby linie łączące obrazy identycznych punktów były równoległe do bazy ocznej.
9. Przegląd urządzeń fotogrametrycznych pozwalających obserwować przestrzenny
model stereoskopowy
- stereoskop,
- fototeodolit,
- stereoautograf,
- stereoplanigraf.
10. Znaczenie interpretacji zdjęć lotniczych
Zdjęcia lotnicze znalazły zastosowanie w pracach geodezyjnych i topograficznych , a ponad
to:
- w geologii,
- w geomorfologii,
- w badaniach hydrologicznych,
- do celów gleboznawczych,
- w badaniach szaty roślinnej,
- w studiach nad rolnictwem i osadnictwem wiejskim,
- w badaniach obszarów zurbanizowanych i
przemysłowych,
- w planowaniu przestrzennym,
- w procesie wywiadu archeologicznego.
Część praktyczna
Ćwiczenie polegało na opracowaniu dokumentacji z interpretacji zdjęć lotniczych.
Materiałem wyjściowym do ćwiczenia…
…. Elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia pomiarowego (lotniczego)
Są to wielkości umożliwiające określenie położenia środka rzutów (odwzorowaniem
geometrycznym przyporządkowującym każdemu punktowi danej figury geometrycznej F
określony punkt przestrzeni tak, że z figury f powstaje nowa figura F’ zwana obrazem figury
F) w stosunku do płaszczyzny zdjęcia.
Elementami orientacji wew. są:
- współrzędne tłowe głównego punktu zdjęcia,
- ogniskowa kamery (odległość między głównym punktem obrazowym obiektywu
kamery a płaszczyzną obrazu).
5. Elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia pomiarowego (lotniczego)
Są to wielkości określające położenie kamery względem fotografowanego terenu.
Umożliwiają one wyznaczenie orientacji przestrzennej wiązki promieni rzutujących w
momencie wykonywania zdjęcia.
Elementami tymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz