Obszar zurbanizowany

note /search

Program urban policies.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

wzrostu centrów miejskich przez zwiększenie gęstości zaludnienia na obszarów zurbanizowanych, rozwój...

Wiadukt - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

wysokości oraz gdy linii kolejowa musi być prowadzona bezkolizyjnie (np. w obszarze zurbanizowanym) Przepust...

Urbanizacja

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113

), przestrzennej (powiększanie się powierzchni miast, powstawanie nowych miast i tworzenie się rozległych obszarów...