Topoklimat obszarów zurbanizowanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Topoklimat obszarów zurbanizowanych - strona 1 Topoklimat obszarów zurbanizowanych - strona 2 Topoklimat obszarów zurbanizowanych - strona 3

Fragment notatki:

Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci Lokalna cyrkulacja Cechy klimatu miasta Park Oliwski New York Topoklimat obszarów zurbanizowanych Bilans wilgoci obszarów  zurbanizowanych        P + I + C = E + R + S    (Bornstein, Oke 1979) gdzie:    P – opady atmosferyczne    I – woda hydrotechniczna (import)    C – dopływ wilgoci antropogenicznej (pary wodnej z  procesów spalania)    E – parowanie     R – odpływ    S – zapas wody (retencja) Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci   opady Maksymalne wartości po zawietrznej stronie centrum miasta Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci – opady atmosferyczne Powierzchnie sztuczne  Sztuczne zbiorniki wodne,  Topoklimat obszarów zurbanizowanych 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 50 100 150 P. 1 P. 2 P. 6 P. 5 P. 4 P. 7 P. 3 odległość od morza (w metrach) w ys ok o ść  n .p .m .  (m ) Zat. Gdańska Obieg wilgoci  pokrywa śnieżna Obieg wilgoci  pokrywa śnieżna Topoklimat obszarów zurbanizowanych Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci – retencja / parowanie Powierzchnie naturalne: •   Trawniki  i parki •   Lasy miejskie •   Użytki rolne •   Grunty bez pokrywy roślinnej (klepisko) •   Jeziora, rzeki, kanały, akweny morskie •   Pokrywa lodowa / śnieżna Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci – retencja / parowanie Powierzchnie sztuczne - „wodoodporne” •   Budynki •   Chodniki •   Parkingi •   Pasy startowe •   Nabrzeża portowe •   Place składowe, itp. Topoklimat obszarów zurbanizowanych Powierzchnie naturalne Park Oliwski Park Oliwski Obieg wilgoci retencja i parowanie Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci - retencja i parowanie Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci    retencja / parowanie Lasy miejskie Lesistość Olsztyna -– 21,1% TPK – Dolina Strzyży Okolice Niedźwiednika To p ok lim at  o bs za ró w  z u rb an iz o w an yc h O b ie g  w ilg o c i –  in te rc ep c ja  /  p ar o w an ie Powierzchnie naturalne -  użytki rolne Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci  -  parowanie Olsztyn rzeki,  jeziora i kanały Lp.  Nazwa  jeziora   Pow. [ha]   Głębokość maks. [m]  1. Ukiel  412 43 2. Kortowskie 89,7 17,2 3. Track 52,8 4,6 4. Skanda 51,5 12 5. Redykajny

(…)

…,
•. Mniejsza miąższość pokrywy śnieżnej,
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
6. Wilgotność powietrza
•. mniejsze wartości wilgotności względnej,
•. większe wartości prężności pary wodnej,
•. większe wartości wilgotności bezwzględnej,
•. większa / mniejsza częstość występowania
mgieł (w zależności od miast i autorów)
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
7…
… występowania opadów nawalnych skutkujących
powodziami
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
5.
Pokrywa śnieżna
•. Krótszy okres występowania pokrywy,
•. Mniejsza miąższość pokrywy śnieżnej,
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
6.
Wilgotność powietrza
•. mniejsze wartości wilgotności względnej,
•. większe wartości prężności pary wodnej,
•. większe wartości wilgotności bezwzględnej,
•. większa / mniejsza częstość występowania
mgieł (w zależności od miast i autorów)
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
7.
Zanieczyszczenie atmosfery
•. Możliwość występowania smogu siarkowego,
•. Możliwość występowania smogu fotochemicznego,
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
8.
Klimatotwórcza rola roślinności
•. Poprawa warunków…
… słoneczne
•. Silne zróżnicowane albedo warstwy granicznej,
•. Wielokrotne odbicie promieni słonecznych,
•. Osłabienie promieniowania dochodzącego do podłoża
(większe zachmurzenie, zanieczyszczenie atmosfery),
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
2.
Miejska wyspa ciepła; oddziaływanie MWC:
•. redukcja dolnych inwersji temperatury powietrza,
•. stymulacja cyrkulacji lokalnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz