Kliamt i czynniki klimatotwórcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kliamt i czynniki klimatotwórcze - strona 1 Kliamt i czynniki klimatotwórcze - strona 2

Fragment notatki:

I. System klimatyczny:  definiowany jako pozostający w równowadze dynamiczny układ  strukturalny ukształtowany w długim okresie, składający się z atmosfery, hydrosfery,  kriosfery, biosfery i geosfery. Pod wpływem promieniowania słonecznego w przebiegają w  nim procesy wymiany energii i obiegu  materii, których skutkiem jest strefowość bilansu cieplnego i cyrkulacji atmosfery.  Wrażliwość  elementów systemu klimatycznego na bodźce zewnętrzne jest różna. Naruszenie jednego z  elementow powoduje zachwianie równowagi w całym systemie klimatycznym. Stąd zmiany  klimatu i ich skutki występują w różnych miejscach z różną intensywnością.  II. Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna  (różny kąt padania promieni  słonecznych, różny dopływ energii słonecznej) wysokość n.p.m.  (zmienia się temperatura,  ciśnienie, przezroczystość powietrza, natężenie promieniowania słonecznego) rozkład  lądów i mórz  (przyczynia się do zróżnicowania mas powietrza o różnychzasobach ciepła i  wilgoci. Kształtują się masy powietrza morskiego i kontynentalnego; każdy rodzaj  powierzchni ma odmienne oddziaływanie na klimat)  prądy morskie  (wpływają na  temperaturę obszarów nadbrzeżnych, różnicują warunki termiczne i wilgotnościowe po  wschodniej i zachodniej stronie oceanów. Prądy morskie wywoływane są przede wszystkim  przez stałe wiatry: pasaty, stałe wschodnie wiatry wywołują powstanie potężnych prądów  równikowych o głównym kierunku ze wschodu na zachód- występowanie mgieł i opadów)  ukształtowanie terenu i jego ekspozycja  (wysokość n.p.m., rzeźba terenu, lasy, doliny,  kierunek przebiegu łańcuchów górskich modyfikuje warunki przepły wu mas powietrza)   szata roślinna  (Zwarta szata roślinna hamuje dopływ promieniowania słonecznego  w dzień, a odpływ nocą. W rezultacie gęsta pokrywa roślinna łagodzi amplitudę dobową  temperatury; obszary pustynne charakteryzują się klimatem o zwiększonej amplitudzie  dobowejtemperatur)  pokrywa śnieżna  śniegu chroni grunt przed nadmierną utratą ciepła i  zmniejsza wahania jego temperatury.Pokrywa śnieżna odznacza się jednak dużym albedo  (50÷70%), zatem silnie odbijapromienie słoneczne. Ma również dużą zdolność  wypromieniowania ciepła nocą.  II. Procesy klimatotwórcze:1.Obieg ciepła : Głównym źródłem ciepła dla Ziemi i atmosfery  jest Słońce. Pewna część energii promieniowania słonecznego jest pochłaniana i zamieniana  na energię cieplną. Wtórnym źródłem ciepła dla atmosfery jest długofalowe  promieniowanie Ziemi, które w formie promieniowania efektywnego ogrzewa atmosferę. 

(…)

… Ziemi, które w formie promieniowania efektywnego ogrzewa atmosferę.
W obiegu ciepła uczestniczą ponadto procesy przenoszenia turbulencyjnego,
przewodnictwa cieplnego, przemiany fazowe wody oraz procesy adiabatyczne. 2. Obieg
wilgoci. Pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą zachodzi nieustannyobieg wody we
wszystkich jej fazach. Jest to obieg zamknięty. Stanowią go
wzajemnie powiązane procesy parowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz