Zagadnienia z wykładu z meteorologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z wykładu z meteorologii - strona 1 Zagadnienia z wykładu z meteorologii - strona 2 Zagadnienia z wykładu z meteorologii - strona 3

Fragment notatki:

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA – wykład BUDOWA I SKŁAD ATMOSFERY • znaczenie definicji: meteorologia i klimatologia, pogoda i klimat, definicja atmosfery, • budowa pionowa atmosfery, • pionowy   profil   elementów   (temperatura   powietrza,   ciśnienie   atmosferyczne,   gęstość),   pola  skalarne i wektorowe w atmosferze, • geopotencjał, • skład atmosfery gazy i domieszki – udział, obieg najważniejszych pierwiastków i związków w  przyrodzie, źródła ich obecności w atmosferze, ich rola, długookresowe zmiany ich udziału w  atmosferze. Charakterystyka odnosi się do węgla, tlenu i ozonu, azotu, dwutlenku węgla i metanu, • zanieczyszczenia w atmosferze oraz środki zaradcze - najważniejsze konwencje w dziedzinie  ochrony klimatu - krótko. PROMIENIOWANIE, BILANS RADIACYJNY ORAZ CIEPLNY • Słońce jako źródło promieniowania dla Ziemi, budowa i skład, • widmo promieniowania słonecznego. • prawa promieniowania • co to jest promieniowanie, długość i częstotliwość fali elektromagnetycznej, • absorpcja,     refleksja     i     transmisja   promieniowania,   pojęcia:   ciało   doskonale   czarne,   białe,  przezroczyste i szare, • inne sposoby przekazywania energii w atmosferze, • ekstynkcja   promieniowania   w   atmosferze:   rozpraszanie   (rodzaje),   absorpcja   (pasma   pochłaniania), oraz odbicie (definicja albedo, wartości dla różnego rodzaju podłoża), • bilans promieniowania słonecznego, • promieniowanie długofalowe Ziemi, bilans radiacyjny powierzchni Ziemi, • efekt cieplarniany. • bilans cieplny powierzchni czynnej, • właściwości cieplne różnych ośrodków, • charakterystyki   cieplne   w   przewodzeniu   ciepła:   pojemność   cieplna,   przewodnictwo   cieplne,  przewodnictwo temperaturowe, • turbulencja, • prawa Fouriera, • strumienie ciepła odczuwalnego i utajonego, współczynnik Bowena. WODA W ATMOSFERZE • właściwości wody, stany skupienia wody, pojęcie wody przechłodzonej, • ciśnienie cząsteczkowe wody w atmosferze – prężność pary wodnej, wilgotność właściwa, • stan nasycenia powietrza w różnej temperaturze, • kondensacja pary wodnej – mechanizm (różnica prężności pary wodnej nad wodą i lodem, jądra  kondensacji, powstawanie kropli chmur, wodność chmur), • procesy       prowadzące       do       kondensacji       pary       wodnej:       ochładzanie       radiacyjne,  adwekcyjne, przez przewodnictwo, adiabatyczne, • powstawanie opadu: koagulacja grawitacyjna i turbulencyjna i proces Bergerona-Findeisena.

(…)

…, krzywa stratyfikacji, temperatura potencjalna,
• typy termicznej równowagi pionowej atmosfery,
• konwekcja termiczna,
• inwersje temperatury,
CYRKULACJA
• siły działające w atmosferze: gradientu ciśnienia, grawitacji, Coriolisa, odśrodkowa,
• powstawanie wiatru w niejednorodnym polu ciśnienia,
• równanie statyki, stopień baryczny,
• wiatr geostroficzny, gradientowy, geotryptyczny,
• siła tarcia, pojęcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz