Meteorologia i klimatologia - pojęcia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3318
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia i klimatologia - pojęcia do egzaminu - strona 1 Meteorologia i klimatologia - pojęcia do egzaminu - strona 2 Meteorologia i klimatologia - pojęcia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


Adiabatyczny proces W meteorologii proces ochładzania się masy powietrza na skutek jej wznoszenia się, bądź ogrzewania podczas  opadania, przy braku wymiany ciepła z otoczeniem. Adwekcja mas powietrza Poziome przemieszczanie się mas powietrza. Aerozole Drobne cząstki stałe lub ciekłe zawarte w powietrzu atmosferycznym pochodzenia organicznego i nieorganicznego,  przez dłuższy czas utrzymujące się w powietrzu w stanie zawieszonym. Albedo Zdolność odbijania promieniowania słonecznego przez różne powierzchnie. Jest to stosunek natężenia promieniowania  odbitego od powierzchni do natężenia promieniowania do niej dochodzącego. Anomalia termiczna Odchylenie temperatury(np. średniej miesięcznej lub rocznej) w danym miejscu od średniej wieloletniej. Zależnie od  znaku wyróżnia anomalie dodatnią i ujemną. Antycyklon(wyż baryczny) Obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego z maksimum w centrum i prądami powietrza skierowanymi na zewnątrz  ku obszarom o niższym ciśnieniu. Jego średnica może dochodzić do kilku tysięcy kilometrów. Na mapach zaznaczony  jako zespół koncentrycznych izobar, o wartościach wzrastających w kierunku centrum układu. Ruch wirowy powietrza  z centrum antycyklonu odbywa się na północnej półkuli w prawo. Bilans cieplny(Ziemi, atmosfery) Zestawienie w postaci równania strat i zysków energii cieplnej określonego obszaru w określonym czasie. Bryza Okresowy wiatr lokalny wynikający z różnicy temperatury i ciśnienia atmosferycznego dwóch ośrodków, np. wody i  lądu(bryza dzienna i nocna). Chmura Widzialny zbiór bardzo małych kropelek wody albo kryształków lodu lub mieszanina kropelek wody i kryształków  lodu zawieszonych w swobodnej atmosferze. Chmury kłębiaste(konwekcyjne) Powstają w wyniku chwiejnej stratyfikacji termicznej sprzyjającej rozwojowi silnych prądów konwekcyjnych w  atmosferze. Są to chmury Cumulus(Cu), Cumulonimbus(Cb) oraz niektóre odmiany Altocumulus(Ac). Chmury orograficzne Powstają w masie powietrza przemieszczającego się nad grzbietem górskim. Najczęściej są to chmury  altocumulus(Ac), Stratocumulus(Sc) i Cumulus(Cu). Chmury warstwowe Chmury wznoszenia wślizgowego związane główne z ciepłym frontem meteorologicznym. Podczas wznoszenia się  powietrza ciepłego po klinie powietrza chłodnego następuje jako adiabatyczne ochłodzenie i kondensacja zawartej w  nim pary wodnej. W wyniku tego procesu twarzą się chmury Cirrostratus(Cs), Altostratus(As) i Nimbostratus(Ns). Ciepło Postać energii charakteryzująca się zdolnością przemieszczania z ośrodka o wyższej temperaturze do ośrodka o niższej  temperaturze. Ciepło utajone

(…)

… gradientowy
Jednostajny przepływ powietrza krzywoliniowy. Wiatr ten wieje wzdłuż krzywoliniowych izobar.
Wilgotność powietrza
Zawartość pary wodnej w powietrzu. Określana jest za pomocą różnych wskaźników, np. prężność pary wodnej,
wilgotność względna, niedosyt wilgotności, wilgotność bezwzględna, wilgotność właściwa, temperatura punktu rosy.
Wyspa ciepła
Obszar o podwyższonej temperaturze powietrza…
… kilka lub kilkanaście tysięcy km. Są wynikiem dużych zmian
temperatury i ciśnienia w sąsiadujących warstwach atmosfery.
Prężność pary wodnej(e)
Ciśnienie pary wodnej zawartej w powietrzu. Określa się ją w hPa lub mb. Parę wodną znajdującą się w danej objętości
powietrza, w określonej temperaturze w ilości granicznej(maksymalnie) nazywamy parą nasyconą, a ciśnienie przez
nią wywierane prężnością maksymalną pary wodnej…
… rozgałęzioną(często w postaci gwiazdek). Mogą one łączyć
się w większe skupiska(płatki).
Temperatura
Jest wielkością fizyczną określającą stopień nagrzania danego ciała.
Temperatura punktu rosy
Oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa
prężności pary nasyconej. Oznacza to, że przy tej samej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej…
… z dużym zachmurzeniem i opadami atmosferycznymi. Cyklony wraz z towarzyszącymi im frontami
atmosferycznymi powstają w wyniku zafalowań na frontach stacjonarnych, oddzielających masy powietrza o różnych
cechach fizycznych.
Cyklon tropikalny
Głęboki niż baryczny powstający w szerokościach międzyzwrotnikowych. Cechuje się dużymi wartościami gradientu
ciśnienia oraz bardzo dużą prędkością wiatru. Cyklonowi…

kontynentu.
Konwekcja
Przenoszenie energii cieplej wraz z przemieszczającą się w kierunku pionowym masą powietrza. Konwekcja swobodna
pojawia się na skutek ogrzania podłoża, od którego nagrzewa się przyziemna warstwa powietrza i rozpoczyna
wstępowanie do góry(konwekcja termiczna). Konwekcja wymuszona zachodzi w atmosferze na skutek przesunięć mas
powietrza natrafiających na przeszkody orograficzne.
Krupy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz