Klimatologia

note /search

Meteorologia i klimatologia - wszystko

  • Politechnika Gdańska
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Opis mapy synoptycznej

  • Uniwersytet Gdański
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1232

i klimatologii, Wyd. UG, Gdańsk, s. 112-118. Atlantyk poprzecinany jest niżami wędrującymi z zachodu na wschód...