Topoklimat obszarów zurbanizowanych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Topoklimat obszarów zurbanizowanych - strona 1 Topoklimat obszarów zurbanizowanych - strona 2 Topoklimat obszarów zurbanizowanych - strona 3

Fragment notatki:


Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci Lokalna cyrkulacja Cechy klimatu miasta Park Oliwski New York Topoklimat obszarów zurbanizowanych Bilans wilgoci obszarów  zurbanizowanych        P + I + C = E + R + S    (Bornstein, Oke 1979) gdzie:    P – opady atmosferyczne    I – woda hydrotechniczna (import)    C – dopływ wilgoci antropogenicznej (pary wodnej z  procesów spalania)    E – parowanie     R – odpływ    S – zapas wody (retencja) Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci   opady Maksymalne wartości po zawietrznej stronie centrum miasta Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci – opady atmosferyczne Powierzchnie sztuczne  Sztuczne zbiorniki wodne,  Topoklimat obszarów zurbanizowanych 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 50 100 150 P. 1 P. 2 P. 6 P. 5 P. 4 P. 7 P. 3 odległość od morza (w metrach) w ys ok o ść  n .p .m .  (m ) Zat. Gdańska Obieg wilgoci  pokrywa śnieżna Obieg wilgoci  pokrywa śnieżna Topoklimat obszarów zurbanizowanych Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci – retencja / parowanie Powierzchnie naturalne: •   Trawniki  i parki •   Lasy miejskie •   Użytki rolne •   Grunty bez pokrywy roślinnej (klepisko) •   Jeziora, rzeki, kanały, akweny morskie •   Pokrywa lodowa / śnieżna Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci – retencja / parowanie Powierzchnie sztuczne - „wodoodporne” •   Budynki •   Chodniki •   Parkingi •   Pasy startowe •   Nabrzeża portowe •   Place składowe, itp. Topoklimat obszarów zurbanizowanych Powierzchnie naturalne Park Oliwski Park Oliwski Obieg wilgoci retencja i parowanie Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci - retencja i parowanie Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci    retencja / parowanie Lasy miejskie Lesistość Olsztyna -– 21,1% TPK – Dolina Strzyży Okolice Niedźwiednika To p ok lim at  o bs za ró w  z u rb an iz o w an yc h O b ie g  w ilg o c i –  in te rc ep c ja  /  p ar o w an ie Powierzchnie naturalne -  użytki rolne Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci  -  parowanie Olsztyn rzeki,  jeziora i kanały Lp.  Nazwa  jeziora   Pow. [ha]   Głębokość maks. [m]  1. Ukiel  412 43 2. Kortowskie 89,7 17,2 3. Track 52,8 4,6 4. Skanda 51,5 12 5. Redykajny

(…)

… w profilu
pionowym, jak i na poszczególnych wysokościach
•. duża turbulencja – efekt dużej szorstkości
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
4.
Opady atmosferyczne
Występowanie zwiększonych sum opadów po
zawietrznej stronie centrów miast w stosunku do
wiatrów deszczonośnych  jest to efekt występowania
w powietrzu dużej liczby jąder kondensacji oraz prądów
konwekcyjnych.
Możliwość występowania opadów nawalnych skutkujących
powodziami
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
5.
Pokrywa śnieżna
•. Krótszy okres występowania pokrywy,
•. Mniejsza miąższość pokrywy śnieżnej,
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
6.
Wilgotność powietrza
•. mniejsze wartości wilgotności względnej,
•. większe wartości prężności pary wodnej,
•. większe wartości…
… słoneczne
•. Silne zróżnicowane albedo warstwy granicznej,
•. Wielokrotne odbicie promieni słonecznych,
•. Osłabienie promieniowania dochodzącego do podłoża
(większe zachmurzenie, zanieczyszczenie atmosfery),
Topoklimat obszarów zurbanizowanych
Specyfika klimatu miast
2.
Miejska wyspa ciepła; oddziaływanie MWC:
•. redukcja dolnych inwersji temperatury powietrza,
•. stymulacja cyrkulacji lokalnej…
… distances of 12 to
15 obstacle heights for porous objects (e.g. shelterbelts) or 8 to 12 obstacle heights for low solid objects (e.g. buildings).
(Analysis may need zd .)
Intensively cultivated landscape with many rather large obstacle groups (large farms, clumps of forest) separated by open
spaces of about 8 obstacle heights. Low densely-planted major vegetation like bushland, orchards, young forest. Also…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz