Polski model polityki spójności 2014-2020

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski model polityki spójności 2014-2020 - strona 1 Polski model polityki spójności 2014-2020 - strona 2

Fragment notatki:

POLSKI MODEL POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020
Wspólne ramy strategiczne Strategia rozwoju kraju 2020 (25.09.2012r.)
Zwiększenie konkurencyjności gospodarki
Poprawa spójności społecznej i terytorialnej
Podnoszenie sprawności i efektywności państwa
Programy operacyjne Obszary strategicznej interwencji Zintegrowane inwestycje terytorialne Rozwój kierowany przez społeczność lokalną Kontrakt terytorialny - podpisywany przez każdy region z rządem.
Programy operacyjne planowane na lata 2014-2020 powielają programy operacyjne z perspektywy 2007-2013 z jednym wyjątkiem - nowy program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego.
Większy nakład środków kierowanych do regionów (intraregionalizm).
Obszary strategicznej interwencji Polska Wschodnia
Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne
Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji
Obszary (w szczególności wiejskie) o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe
Obszary przygraniczne
Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym - zależne od decyzji instytucji zarządzającej.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT wykorzystane na: Zwiększanie udziału obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu/wdrażaniu programów operacyjnych
Sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych ZIT realizowane na : Obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich (16 ZIT - po jednym na województwo)
Dodatkowo na terenie innych miast (ewentualnie ich obszarów funkcjonalnych) o charakterze regionalnym/subregionalnym - decyzja w gestii samorządów województw
Rozwój kierowany przez społeczność lokalną Cel: zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, a także lepsze dopasowanie usług do potrzeb mieszkańców, zwiększenie zaangażowania podmiotów niepublicznych w świadczenie usług publicznych, większe upodmiotowienie lokalnych społeczności.
Kontynuacja działań realizowanych obecnie w ramach inicjatywy LEADER.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz