Orientacja przestrzenna

Zdolność orientacji przestrzennej

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Teoria sportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1393

ORIENTACJA PRZESTRZENNA Zdolność orientacji przestrzennej. Jest to względnie trwała zdolność...

Prezentacja "Zmysł przeszkód"

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Zofia Palak
  • Psychologia niewidomych i słabowidzących
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3290

jako pewien mechanizm kompensujący brak wzroku w orientacji przestrzennej Główne znaczenie przypisywane...

Kobiecość - męskość jako wymiar kultury

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

PSYCHICZNYCH (MOWY, EMOCJI, ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ) NIŻ U KOBIET. MÓZG KOBIET W WIĘKSZYM STOPNIU PRACUJE...

Socjologia wychowania - płeć

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia wychowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1540

się fałszywą diagnozę dotyczącą braku orientacji przestrzennej u dziewcząt, podczas gdy to odmienne...