Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, tetedetekcja i fotogrametria, stacjonarne, egzamin wstępny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, tetedetekcja i fotogrametria, stacjonarne, egzamin wstępny - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych składa się z 50 przykładowych pytań. Każde zadanie testowe zawiera 4 odpowiedzi.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia zostały zaktualizowane 15 grudnia 2011 roku i są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek teledetekcja i fotogrametria.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(…)

… na utworzenie ortofotografii?
1) współrzędne środka rzutów zdjęcia i jego skala,
2) elementy orientacji wzajemnej stereogramu i orientacja bezwzględna jednego ze zdjęć,
3) utworzenie modelu stereoskopowego,
4) elementy orientacji zdjęcia, zdjęcie i NMT.
40 Wśród 34 tematów danych przestrzennych INSPIRE znajdują się:
1) adresy, ortofotomapa, użytkowanie terenu
2) mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa…
…) zanieczyszczenie atmosfery,
2) zawartość chlorofilu,
3) ilość biomasy,
4) temperaturę .
46 Wzorce statystyczne klas zawierają dane takie jak:
1) minimum i maksimum jasności pikseli oraz ich liczbę w danej klasie,
2) prawdopodobieństwo przyporządkowania piksela danej klasie,
3) odległości piksela od środka klas,
4) całkowitą liczbę pikseli w danej klasie, średnią jasność pikseli i odchylenie standardowe.
47 Pole…
… i zarządzania nimi
2) posiada dużą liczbę łatwo konwertowalnych formatów zapisu
3) umożliwia generowanie produktów pochodnych takich jak spadki, ekspozycje, krzywizny
4) dobrze modeluje tereny urozmaicone, w tym zawierające nieciągłości
3 Wymień elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia fotogrametrycznego:
1) współrzędne X,Y środka rzutów w terenowym układzie współrzędnych, azymut osi kamery, nachylenie
osi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz